Plan achiziții pe anul 2020

   

Planul anual pe 2020

de procurări și servicii al ICJPS

 
   

la încheierea Contractelor de mică valoare

 

n/o

Cod

Denumirea bunurilor

suma planificata (lei)

1

7990000-4

Servicii Editoriale

91900

2

30000000-9

Accesorii de birou

3200

3

30213300-8

Procurarea mașinilor si utilajelor (achiziționarea computer de birou)

44000

4

32412120-1

Servicii informaționale

53000

5

 

Servicii de locațiune

100000

6

 

Servicii de telecomunicații

8100

7

50310000-1

Servicii de reparație si întreținere a faxurilor si a imprimantelor

5190

8

15800000-6

Achiziționare a diverse produse alimentare

9980

9

30213300-8

Mărfuri de uz gospodăresc

5600

10

50320000-4

Servicii de diagnostic electronic

 2100

 11

50800000-3

Servicii de întreținere si reparații de valoare mica

2665

12

39831240-0

Diverse consumabile si produse de curățenie

4193,35

 

Română