Prezentare generală

INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE, POLITICE ȘI SOCIOLOGICE (ICJPS) este persoană juridică de drept public din sfera ştiinţei şi inovării. Fondator al ICJPS este Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Institutul reprezintă unul din principalele centre academice din țară axat pe desfășurarea cercetărilor în sfera științelor sociale și juridice. ICJPS este succesorul primelor structuri de cercetare academică în domeniu, formate în orașul Chișinău în anii 50-60 ai secolului trecut, odată cu fondarea Bazei Moldoveneşti a AŞ a URSS. 

Pe parcursul anilor, evoluția Institutului a cunoscut mai multe reorganizări, în anii '90 ai sec. XX funcționând ca Institut de Filosofie, Sociologie și Drept. Mai apoi colectivul de cercetători a fost divizat prin Hotărârea Guvernului RM nr.1326 din 14 decembrie 2005 cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării, activând din anul 2006 atât în cadrul Institutului de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, cât și în cadrul Institutului de Istorie, Stat și Drept. Din ianuarie 2009, Institutul de Filosofie, Sociologie și Științe Politice a fost reorganizat în Institut de Integrare Europeană și Științe Politice, iar din 2013, odată cu revenirea Centrului Stat și Drept de la Institutul de Istorie, Stat și Drept, în conformitate cu Hotărârea Guvernului RM nr.270 din 18 aprilie 2013 cu privire la reorganizarea unor organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării şi Hotărârii CSŞDT al AŞM nr.99 din 25 aprilie 2013, organizaţia dată din sfera ştiinţei şi inovării a devenit INSTITUT DE CERCETĂRI JURIDICE ȘI POLITICE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, iar în anul 2018 institutului i s-a atribuit actuala denumire – INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE, POLITICE ȘI SOCIOLOGICE (ICJPS).

De la începuturile sale, Institutul a manifestat un interes aparte pentru desfășurarea cercetărilor științifice pluridisciplinare, reunind eforturile cercetătorilor din sfera științelor sociale. După ultimele reorganizări ale ICJPS, cercetările au abordat o problematică mai largă privind tranziţia de la totalitarism la democraţie, sistemul politic contemporan al Republicii Moldova, dezvoltarea pluralismului politic şi a societăţii civile, abordate din perspectiva principalelor teorii şi ideologii politice contemporane; procesele de integrare europeană și relațiile internaționale, dezvoltarea socială și problematica din domeniul dreptului național și internațional. O constantă a reprezentat‑o activitatea ştiinţifică desfăşurată, fără încetare, în domeniul sociologiei și științelor juridice.

În conformitate cu structura sa actuală (patru subdiviziuni de cercetare: Centrul Cercetări Juridice, Centrul Cercetări Politice și Relații Internaționale, Centru Sociologie și Psihologie Socială și Centrul Cercetări Strategice), activităţile principale ale colaboratorilor Institutului constau în realizarea proiectelor de cercetare vizând: diverse aspecte ale procesului de integrare europeană al Republicii Moldova, ale modernizării social-politice a țării în contextul extinderii procesului integraționist european, probleme de redimensionare a politicii externe şi interne în Republica Moldova; examinarea oportunităților de dezvoltare a cadrului juridic autohton în contextul necesităţilor de securitate şi asigurare a parcursului european a Republicii Moldova, evoluția proceselor de formare a clasei de mijloc în condiţiile transformării societăţii şi asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană etc.

Rezultatele cercetărilor efectuate sunt prezentate în numeroase publicații (monografii, studii, articole în culegeri și reviste științifice), la conferințe, colocvii și simpozioane cu caracter național și internațional, organizate atât de către Institut, cât și în colaborare cu  partenerii din străinătate.

ICJPS, formând școala doctorală ”Științe Juridice, Politice și Sociologice” împreuna cu Universitatea Academiei de Științe, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți și Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, realizează programe de doctorat și postdoctorat în domeniile științelor politice, juridice și sociologiei. Sub egida Institutului sunt editate două reviste științifice: Revista de Filosofie, Sociologie și Ştiinţe Politice și Revista moldovenească de drept internațional. Institutul dezvoltă relații de cooperare cu centre universitar-academice din România, Turcia, Italia, Franța, Slovacia, Germania, Polonia, Lituania, Portugalia, Rusia, Ucraina, Belarus.

O preocupare permanentă în cadrul ICJPS constituie asigurarea unei implicări directe în viața societății din Republica Moldova, prin efortul cercetătorilor de a investiga tendințele esențiale și caracteristice ale proceselor social-politice și juridice contemporane, de a identifica și propune soluții pertinente vizavi de problemele cele mai stringente și actuale cu care se confruntă societatea.

În anul 2015, în conformitate cu planurile de activitate ştiinţifică ale Institutului, racordate la obiectivele fundamentale ale Academiei de Ştiințe a Moldovei, activitatea științifică a Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice este încadrată cu patru Proiecte instituționale (cercetări științifice fundamentale) în conformitate cu direcţia strategică de cercetare: Patrimoniu naţional şi dezvoltare a societăţii:

1) Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraționist european.

2) Dezvoltarea cadrului juridic al RM în contextul necesităţilor de securitate  şi asigurare a parcursului european.

3) Constituirea clasei mijlocii în condiţiile transformării societăţii şi asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

4) Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului internaţional.

Undefined