CV

Diana CUCOS

Diana Cucos is a senior researcher at the Institute of Legal, Political and Sociological Research and an associate professor at the University of European Studies from Moldova. She has been a visiting scholar and a visiting professor at a number of universities in the Czech Republic (Masaryk), Estonia (Tartu), Italy (Verona, EUI), Sweden (Malmö), the UK (Essex) and the US (Michigan, Georgetown). 

Română
Tags: 

Petru NEGURĂ

Petru Negură s-a născut în 1974 la Chișinău. După absolvirea liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău îm 1991, a studiat filologie franceză și italiană la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași (diplomă de licență obținută în 1995) și literatură franceză contemporană în cadrul unui program de master la aceeași universitate.

Română
Tags: 

Mihai POTOROACĂ

Mihai Potoroacă, născut la 01.08.1984, este cercetător științific stagiar în cadrul Centrului de Sociologie și Psihologie Socială al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. În perioada 2003-2007 a studiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității “Al. I. Cuza” din Iași, specialitatea Teologie Ortodoxă Litere – Limbă străină (Lb. Franceză). Este licențiat al Facultății de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universității Libere Internaţionale din Moldova (2009-2012).

Română
Tags: 

Gheorghe COSTACHI

Gheorghe Costachi s-a născut la 03 mai 1941 în s. Rubleniţa, r-nul Soroca. A absolvit în 1971 facultatea de drept a Institutului Juridic din Harkov, cu specializarea - jurist. În anul 1982 a susţinut în cadrul Academiei de Ştiinţe Sociale de pe lîngă CC al PCUS (or. Moscova), teza pentru obţinerea gradului ştiinţific de candidat în ştiinţe juridice (doctor în drept) cu tema „Dezvoltarea constituţională a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti în perioada socialismului dezvoltat”, specialitatea: 12.00.02 – drept constituţional.

Română
Tags: 

Angela MOCANU

Angela Mocanu s-a născut la 4.11.1972 în or. Sîngera. A absolvit facultatea de istorie din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în 1995, specialitatea istorie şi psihologie practică. Studiile de doctorat le-a efectuat în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, tema tezei de doctor fiind: Autodeterminarea profesională a absolveţilor instituţiilor medii de învăţământ, conducător ştiinţific Timuş Andrei, iar anul susţinerii  - 1999, la specialitatea - Structura socială, instituţii şi procese sociale.

Română
Tags: 

Pagini