Gheorghe COSTACHI

Gheorghe Costachi s-a născut la 03 mai 1941 în s. Rubleniţa, r-nul Soroca. A absolvit în 1971 facultatea de drept a Institutului Juridic din Harkov, cu specializarea - jurist. În anul 1982 a susţinut în cadrul Academiei de Ştiinţe Sociale de pe lîngă CC al PCUS (or. Moscova), teza pentru obţinerea gradului ştiinţific de candidat în ştiinţe juridice (doctor în drept) cu tema „Dezvoltarea constituţională a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti în perioada socialismului dezvoltat”, specialitatea: 12.00.02 – drept constituţional. În anul 1991 a susţinut în cadrul Institutului Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Republicii Sovietice Socialiste Ucraineană (or. Kiev) teza de doctor în ştiinţe juridice (teza de doctor habilitat în drept) cu tema „Problemele democratizării statutului juridic al cetăţenilor sovietici în condiţiile renovării socialismului”, specialitatea: 12.00.02 – drept constituţional. A obținut titlul știinţifico-didactic de conferenţiar universitar în 1998 și de profesor universitar în 1999. Între anii 2001-2006  este șef al Secţiei Stat şi Drept al Institutului de Filosofie, Sociologie şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; în 2001-2006 – preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat de pe lîngă Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept al AŞM la specialitatea 12.00.02 – Drept public; 2006-2011 – cercetător ştiinţific principal al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; 2006-2011 – preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat de pe lîngă Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM la specialitatea 12.00.02 – Drept public; 2011 – prezent – cercetător ştiinţific principal al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; 2011 – prezent –preşedinte al Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 552 – Drept public de pe lângă Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Este autor şi coautor la 32 de monografii, manuale, culegeri şi 350 de articole ştiinţifice şi comunicări în cadrul conferinţelor ştiinţifico-practice naţionale şi internaţionale. A fost redactor ştiinţific la 22 monografii. A obținut 16 titluri ştiinţifice şi onorifice (membru titular (academician) al Academiei de Ştiinţe ale Naturii din Federaţia Rusă şi al Academiei Internaţionale de Cadre de pe lîngă UNESCO şi Consiliul Europei, Doctor Honoris Causa la 7 instituţii naţionale şi internaţionale etc.) şi 29 decorări şi menţiuni (Medalia „Veteran al Muncii”; Ordinul „Cavaler al Ştiinţei şi Artelor” al Academiei de Ştiinţe Naturale din Federaţia Rusă; Medalia „Dimitrie Cantemir” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Diploma de Onoarea Institutului Afacerilor Internaţionale (Paris, Franţa); Crucea „Pentru Merit” de clasa a II-a a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova; Medalia de Aur pentru Moldova pentru anul 2007 a Institutului Biografic American; Medalia de Onoare „Milenium - 2000” a Institutului Biografic American; Crucea „Pentru Merit” de clasa a I-a a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova; Diploma „Meritul Academic” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Ordinul „Crucea de Argint” a Institutului Biografic American; Ordinul „Gloria Muncii”; Medalia de Aur pentru Moldova pentru anul 2012 a Institutului Biografic American din SUA; Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru rezultate excelente etc.).

Română
Tags: