Cercetări Politice și Relații Internaționale

Despre activitatea Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale

De la crearea sa în anul 1975, CCPRI a lărgit considerabil focusul de cercetare, având astăzi o agendă intelectuală și metodologică diversă, centrată pe studiul vieții politicii naționale și internaționale și studii politice comparative. CCPRI este un centru academic, devotat angajamentului de calitate și transparență a cercetării și diseminării cunoștințelor în beneficiul științei, guvernării și societății. În acest scop, CCPRI colaborează cu celelalte instituții academice, instituțiile statului, ONG-urile din domeniu, comunitatea națională de experți etc.

Colectivul Centrului este unul interdisciplinar, care se ocupă de cercetări politice calitative și cantitative, cu cercetători specializați în domenii ca: științe politice, politici publice, drept, istorie, psihologie, statistică. CCPRI oferă un mediu colaborativ  pentru cercetători, experți și studenți în domeniul disciplinelor de profil, precum și pentru proiecte de cercetare naționale și internaționale. În vederea diseminării cunoștințelor, CCPRI organizează cu regularitate ateliere de lucru, seminare, lecturi, mese rotunde.

CCPRI se remarcă printr-un considerabil potențial științific. În cadrul Centrului activează 28 cercetători știinţifici (20 din ei titulari), dintre care 11 sunt doctori în științe și  6 –  doctori habilitați.  Acest potențial i-a permis CCPRI să realizeze importante proiecte de cercetări științifice naționale și internaționale, printre care: proiectul instituţional „Eficientizarea sistemului politic şi asigurarea coeziunii sociale în Republica Moldova din perspectiva integrării europene” (2006–2008); proiectul internațional „Tehnologii avansate în structura dezvoltării durabile a  sistemelor inovaţionale din Republica Belarus şi Republica Moldova: problema concordanţei  valorilor noosferice” (2008–2009); proiectul instituţional „Resursele, mecanismele şi efectele realizării puterii politice în Republica Moldova” (2009–2010); proiectul instituţional „Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraționist european” (2015–2018), proiectul internațional pentru mobilitate „Dimensiunea socio-economică a migrației în Italia și Republica Moldova” (2015–2016) etc.

În anul 2015, anul din care CCPRI funcționează în formula actuală, manifestările organizate au cuprins: conferința științifică internațională Dialogul civilizațiilor: etică, educație, libertate și responsabilitate într-o lume în schimbare”, ed-a a 2-a Comrat, 20-21 februarie 2015; masă rotundă Simbolurile naționale ale Republicii Moldova. 27 aprilie – Ziua Drapelului de Stat”, Chișinău, 27 aprilie 2015; conferința științifico-practică internațională „Dezvoltarea și cooperarea în Europa Centrala și de Est în contextul geopolitic actual”, Chișinău, 7-8 mai 2015; masa rotundă „Dezvoltarea inovațională a unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova. Interacțiunea dintre Academia de Științe, Guvern, business și autoritățile locale”. Chișinău, 5 iunie 2015.

Director al Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale

Cercetători științifici ai Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale

Proiecte

20.70086.13/COV Atenuarea impactului negativ al pandemiei COVID-19 asupra funcționalității instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova (FUNCOV) (conducătorul proiectului: dr. hab., conf. univ. SPRINCEAN Serghei).

 

20.70086.20/COV Politici publice bazate pe dovezi în perioada pandemiei COVID19: Perspectivele aplicării practice a concepțiilor „Guvernării deschise” și „Științei deschise” în Republica Moldova (GOVSCIENCE) (conducătorul proiectului: dr. ROȘCA Alexandru S.).

20.80009.1606.13 Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană (conducătorul proiectului: dr., conf. cercet. MOCANU Victor).

 

20.80009.1606.05 Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (conducătorul proiectului: dr. hab., prof. univ. CUȘNIR Valeriu).

 

Proiect de cercetare comun (Moldova - Italia) 18.80013.16.06.05/it „Mecanisme de protecţie a drepturilor minime sociale şi civile în Republica Moldova şi Italia (SMSr)” (director de proiect din partea ICJPS – dr. hab., prof. univ. Victor JUC, director de proiect din partea Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini", Roma – prof.

Pagini