Petru NEGURĂ

Petru Negură s-a născut în 1974 la Chișinău. După absolvirea liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău îm 1991, a studiat filologie franceză și italiană la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași (diplomă de licență obținută în 1995) și literatură franceză contemporană în cadrul unui program de master la aceeași universitate. În 1999-2000, a urmat cursurile Școlii Doctorale Francofone în Științe Sociale ale Universității din București, iar în 2000/2001 face studii de masterat (D.E.A.) la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) de la Paris. În 2001 se înscrie în doctorat la EHESS, iar în 2007 obține titlul de doctor în științe sociale, disciplina sociologie, după susținerea cu felicitările juriului a tezei „Nationale par la forme, socialiste par le contenu. Littérature, société et politique en Moldavie soviétique sous Staline” (coordonator: prof. Anne-Marie Thiesse). Din 2008, Petru Negură a predat cursuri de sociologie și asistență socială la Universitatea de Stat din Moldova, apoi la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. În prezent este cercetător superior la Centrul de Sociologie și Psihologie Socială (în cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice din Moldova) și conferențiar universitar interimar la Universitatea Liberă Internațională din Modova (Chişinău). Negură a fost bursier al Colegiului Noua Europă (Bucureşti) în 2006/2007, în 2015/2016 și în 2018; Gerda Henkel Stiftung (2008-2009); Academic Fellowship Program (Open Society Institute) – 2010-2011; 2013/14. A fost cercetăror invitat Fulbright la Universitatea din California din Berkeley (2014/2015), la EHESS, Paris (2013) și profesor invitat la Ecole Doctorale en Sciences Sociales (anual, din 2010 pînă în prezent). A fost coordonator de țară al Academic Fellowship Program, Open Society Foundations, 2010-2013. Din 2011, este directorul A.O. Forumul de Studii Interdisicplinare PLURAL. Din 2013, este coeditorul portalului de critică socială platzforma.md. Petru Negură este autorul cărţii Ni héros, ni traîtres. Les écrivains moldaves face au pouvoir soviétique sous Staline, Paris, L’Harmattan, 2009 (tradusă și reeditată la ed. Cartier, Chişinău, 2014) și co-autorul capitolului “Cultural Regionalism in East Central Europe” (cu Irina Livezeanu), în curs de apariție la Bloomsbury Press în cadrul volumului Regionalism and Modern Europe: Identity Construction and Movements from 1890 to the Present Day (coord. Eric Storm & Xosé M. Núñez Seixas). Acum face o cercetare despre persoanele fără adăpost din Chișinău. Domenii de interes academic: sociologia şi istoria socială a intelectualilor; sociologia şi istoria socială a culturilor populare; istoria socială şi sociologia educaţiei în Europa de est și ex-URSS; sociologia şi asistenţa socială a grupurilor defavorizate; istoria socială a sistemului de protecție socială în Europa de est și spaţiul (ex-)sovietic.

Vizitați pagina personală a lui Petru Negură.

 

Petru NEGURA held an MA (D.E.A.) and PhD in Sociology at the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris). He authored the book Ni héros, ni traîtres. Les écrivains moldaves face au pouvoir soviétique sous Staline (Paris: L’Harmattan, 2009), translated and re-edited in Romanian in 2014 (Cartier Publ., 2014). Petru Negura is associate professor (a.i.) at Free University of Moldova (Chisinau) and senior researcher at the Centre for Sociology and Social Psychology (in the frame of the Institute for Legal and Political Research in Moldova – the Academy of Sciences from Moldova). Negutra has been invited lecturer at the Ecole Doctorale en Sciences Sociales of Bucharest (EDSS, the University of Bucharest) and at the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales of Paris (EHESS). Negura also has been a Fulbright visiting scholar at the University of California in Berkeley. He performed as Moldova country coordinator of the Academic Fellowship Program (Open Society Foundations) and leads the PLURAL Forum for Interdisciplinary Studies in Chisinau. He is also the co-editor of PLATZFORMA - Review of Social Critique. His academic interests deal with the sociology / social history of intellectuals, of public education and social welfare in Eastern Europe and former USSR.

See Petru Negura’s webpage.

 

 

 

 

 

Română
Tags: