Angela MOCANU

Angela Mocanu s-a născut la 4.11.1972 în or. Sîngera. A absolvit facultatea de istorie din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în 1995, specialitatea istorie şi psihologie practică. Studiile de doctorat le-a efectuat în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, tema tezei de doctor fiind: Autodeterminarea profesională a absolveţilor instituţiilor medii de învăţământ, conducător ştiinţific Timuş Andrei, iar anul susţinerii  - 1999, la specialitatea - Structura socială, instituţii şi procese sociale. Deține titlul de cercetător conferenţiar la specialitatea - Structura socială, instituţii şi procese sociale, conferit în anul 2008. Angela Mocanu a elaborat și predat următoare cursuri: Psihologia social-economică, Psihosociologia modului sănătos de viață, Psihologia sărăciei la Universitatea Pedagogică ”Ion Creangă” și Academia de Studii Economice. Din anul 2001 activează în calitate de  cercetător ştiinţific superior, apoi cercetător coordonator la Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. Angela Mocanu a publicat peste treizeici de lucrări ştiinţifice, inclusiv o monografie. Pe parcursul activității sale a participat la peste 30 de conferințe naționale și internaționale în Polonia, Rusia, Ucraina, România ș.a. A activat în calitate de expert în peste douăzeci de proiecte naționale și internaționale.

Română
Tags: