Proiecte Internaționale 2015-2016

1) 15.820.16.06.09 / It - Proiect de mobilitate (Moldova-Italia) „Dimensiunea socio-economică a migrației în Italia și Republica Moldova” în cadrul Programului de colaborare bilaterală dintre Academia de Știință a Moldovei și Consiliul Național pentru Cercetare din Italia. 

2) 15.820.16.06.15 / B - Proiect de cercetare comun (Moldova-Belarus) „Metodologia evaluării complexe a calității mediului ambiant – bază a cercetării calității vieții umane în condițiile transformărilor socionaturale globale” în cadrul Programului de colaborare bilaterală dintre Academia de Știință a Moldovei și Fondul Republican de Cercetări Fundamentale din Belarus.