CV

Petru NEGURĂ

Petru Negură s-a născut în 1974 la Chișinău. După absolvirea liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău îm 1991, a studiat filologie franceză și italiană la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași (diplomă de licență obținută în 1995) și literatură franceză contemporană în cadrul unui program de master la aceeași universitate.

Română
Tags: 

Mihai POTOROACĂ

Mihai Potoroacă, născut la 01.08.1984, este cercetător științific stagiar în cadrul Centrului de Sociologie și Psihologie Socială al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM. În perioada 2003-2007 a studiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității “Al. I. Cuza” din Iași, specialitatea Teologie Ortodoxă Litere – Limbă străină (Lb. Franceză). Este licențiat al Facultății de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universității Libere Internaţionale din Moldova (2009-2012).

Română
Tags: 

Gheorghe COSTACHI

Gheorghe Costachi s-a născut la 03 mai 1941 în s. Rubleniţa, r-nul Soroca. A absolvit în 1971 facultatea de drept a Institutului Juridic din Harkov, cu specializarea - jurist. În anul 1982 a susţinut în cadrul Academiei de Ştiinţe Sociale de pe lîngă CC al PCUS (or. Moscova), teza pentru obţinerea gradului ştiinţific de candidat în ştiinţe juridice (doctor în drept) cu tema „Dezvoltarea constituţională a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti în perioada socialismului dezvoltat”, specialitatea: 12.00.02 – drept constituţional.

Română
Tags: 

Angela MOCANU

Angela Mocanu s-a născut la 4.11.1972 în or. Sîngera. A absolvit facultatea de istorie din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în 1995, specialitatea istorie şi psihologie practică. Studiile de doctorat le-a efectuat în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, tema tezei de doctor fiind: Autodeterminarea profesională a absolveţilor instituţiilor medii de învăţământ, conducător ştiinţific Timuş Andrei, iar anul susţinerii  - 1999, la specialitatea - Structura socială, instituţii şi procese sociale.

Română
Tags: 

Ludmila MALCOCI

Ludmila Malcoci este născută la 19 aprilie 1964 în  satul Mălinesti, raionul Novoselița, regiunea Cernăuți, Ucraina.  A absolvit Facultatea de Jurnalistică a Universității de Stat din Chișinău, specialitatea jurnalist în anul 1986.

Română
Tags: 

Gheorghe CĂLCÂI

Gheorghe Călcâi este născut la 26 ianuarie 1942 în satul Brânzeni din raionul Edineţ. A absolvit Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din Moldova în 1968 şi a obţinut calificatul de istoric, profesor de istorie și ştiinţe sociale. Din 1968 activează în cadrul secţiei de sociologie a ICJP al AŞM în calitate de laborant superior, apoi cercetător ştiinţific inferior. În 1970 este înmatriculat la doctorantura Institutului de Sociologie al AŞ a Uniunii Sovietice (or. Moscova).

Română
Tags: 

Elena BALAN

Elena Balan a fost născută la 10 iulie, în satul Vertiujeni, r-nul Florești. Studiază istoria și filologia la Universitatea de Stat din Moldova, absolvind în anul 1964 cu calificativul ”profesoară de istorie, limbă și literatură moldovenească (română)”. Studiază la aspirantură prin corespondență în secția de filozofie și drept a AȘM, tema tezei de doctor: “Probleme ale relațiilor interetnice în mediul tineretului rural”, conducător științific - academicianul Dumitru T. Ursul, iar in anul 1994 susține teza de doctor în politologie.

Română
Tags: 

Ion RUSANDU

Ion Rusandu este născut la 8 august, este doctor în filosofie, conferenţiar cercetător. Originar din s. Găvănoasa, r-nul Vulcăneşti, este absolvent al Facultăţii de Filosofie a Universităţii „M. Lomonosov” din Moscova, iar marea majoritate a activităţii de muncă a desfăşurat-o la Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care de asemenea a suferit câteva schimbări în denumire şi remanieri în format.

Română
Tags: 

Victor MOCANU

Victor Mocanu s-a născut la 31 august 1961 în satul Cărpineni, raionul Hâncești. A absolvit Facultatea Construcții Industriale și Civile a Universității Tehnice din Moldova în anul 1983, specialitatea inginer constructor.

Română
Tags: 

Valeriu CUȘNIR

Valeriu Cușnir este născut la 13 iunie 1958 în raionul  Floreşti, satul Roşietici. Din anul 2013 până în prezent este director al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, iar între anii 2006 - 2012 a activat ca cercetător științific principal, director Centru Stat și Drept, in cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Română
Tags: 

Pagini