CV

Victor JUC

Victor Juc este născut la 01 februarie 1967 în satul Tabani, raionul Briceni. În anul 1984 a absolvit cu medalia de aur școala medie din satul Tabani, raionul Briceni. În anul 1990 a absolvit cu mențiune Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moldova, obținând calificativul „istoric; profesor de istorie și științe sociale”.

Română
Tags: 

Natalia DRUȚĂ

Natalia Druță este cercetător științific stagiar în cadrul Centrului Cercetări Juridice al ICJP al AȘM, magistru în drept. Domeniul preocupărilor sale științifice se referă la: dreptul european, procesul decizional european, procesul legislativ, aplicarea dreptului european, competenţele instituționale în cadrul procedurii legislative europene.

Română
Tags: 

Veaceslav UNGUREANU

Veaceslav Ungureanu este cercetător științific coordonator în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, doctor în științe politice. Gradul științific de doctor în științe politice, la specialitatea 23.00.01 – teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice, i s-a conferit pe data de 16.02.2012, tema tezei de doctor fiind „Interesele geopolitice ale marilor puteri și impactul lor asupra securității naționale a Republicii Moldova”.

Română
Tags: 

Nicolai ȚVEATCOV

Nicolai Țveatcov este doctor în politologie, conferențiar cercetător, cercetător științific superior în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM. Sfera intereselor sale științifice cuprinde: sociologia politică, partide politice, conflictele politice în spațiul postsovietic, tehnologii politice. Este autor a unui număr mare de lucrări științifice ce țin de viața politică a Republicii Moldova.

Română
Tags: 

Vladislav ȘARAN

Vladislav Șaran este cercetător ştiinţific în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM. Este licențiat și magistru în domeniul Științelor Politice și este specialist în Relații Internaționale.

Română
Tags: 

Aurelia PERU-BALAN

Aurelia Peru-Balan este doctor în științe politice, iar domeniul său de cercetare se referă la: rolul și tendințele dimensiunii comunicaționale în contextul modernizării politice a Republicii Moldova; evoluția retoricii puterii și opoziției în contextul dialogului și confruntărilor dintre acestea; tehnicile de poziționare a actorilor politici în vederea obținerii încrederii și susținerii din partea cetățenilor.

Română
Tags: 

Pantelimon VARZARI

Pantelimon Varzari este cercetător științific principal în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, doctor habilitat în științe politice (2014); doctor în filosofie (1983); profesor cercetător (2014); conferențiar universitar (2002); profesor universitar interimar (din 2015). Domeniul său de activitate  ştiinţifică e legat de științele politice.

Română
Tags: 

Lucia GROSU

Lucia Grosu este cercetător științific în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM. În același timp este lector universitar în cadrul Facultății Administrație Publică, Academia Militară ”Alexandru cel Bun”. Doctorandă în Științe Politice, Lucia Grosu cercetează potențialul Relațiilor Publice ca instrument de transformare a societății.

Română
Tags: 

Pagini