CV

Ludmila MALCOCI

Ludmila Malcoci este născută la 19 aprilie 1964 în  satul Mălinesti, raionul Novoselița, regiunea Cernăuți, Ucraina.  A absolvit Facultatea de Jurnalistică a Universității de Stat din Chișinău, specialitatea jurnalist în anul 1986.

Română
Tags: 

Gheorghe CĂLCÂI

Gheorghe Călcâi este născut la 26 ianuarie 1942 în satul Brânzeni din raionul Edineţ. A absolvit Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din Moldova în 1968 şi a obţinut calificatul de istoric, profesor de istorie și ştiinţe sociale. Din 1968 activează în cadrul secţiei de sociologie a AŞM în calitate de laborant superior, apoi cercetător ştiinţific inferior. În 1970 este înmatriculat la doctorantura Institutului de Sociologie al AŞ a Uniunii Sovietice (or. Moscova).

Română
Tags: 

Elena BALAN

Elena Balan a fost născută la 10 iulie, în satul Vertiujeni, r-nul Florești. Studiază istoria și filologia la Universitatea de Stat din Moldova, absolvind în anul 1964 cu calificativul ”profesoară de istorie, limbă și literatură moldovenească (română)”. Studiază la aspirantură prin corespondență în secția de filozofie și drept a AȘM, tema tezei de doctor: “Probleme ale relațiilor interetnice în mediul tineretului rural”, conducător științific - academicianul Dumitru T. Ursul, iar in anul 1994 susține teza de doctor în politologie.

Română
Tags: 

Ion RUSANDU

Ion Rusandu este născut la 8 august, este doctor în filosofie, conferenţiar cercetător. Originar din s. Găvănoasa, r-nul Vulcăneşti, este absolvent al Facultăţii de Filosofie a Universităţii „M. Lomonosov” din Moscova, iar marea majoritate a activităţii de muncă a desfăşurat-o la Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care de asemenea a suferit câteva schimbări în denumire şi remanieri în format.

Română
Tags: 

Victor MOCANU

Victor Mocanu s-a născut la 31 august 1961 în satul Cărpineni, raionul Hâncești. A absolvit Facultatea Construcții Industriale și Civile a Universității Tehnice din Moldova în anul 1983, specialitatea inginer constructor.

Română
Tags: 

Pagini