CV

Marcel BENCHECI

Marcel Bencheci este doctor în politologie (2016) și cercetător științific în cadrul Centrului Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice (ICJPS). Dlui este licenţiat în istorie şi drept economic, magistru în drept internaţional.

Română
Tags: 

Iurie CARAMAN

Iurie Caraman este cercetător științific coordonator al Centrului Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (ICJPS). Dl. Iurie Caraman e născut la 13.01.59, este absolventul Catedrei Regie și Actorie de Teatru al Institutului de stat al artelor în numele lui Gavriil Muzicescu (diplomă cu mențiune, anul 1980).

Română
Tags: 

Veronica SPÎNU

Veronica Spînu este cercetător științific stagiar, magistru în drept. Aria intereselor științifice cuprinde aspecte legate problematica dreptului internațional, securitatea persoanei,  respectarea drepturilor omului, protecția internațională a refugiaților etc. Este autor/coautor al 9 publicații didactico-științifice.

Română
Tags: 

Olga DORUL

Olga Dorul este cercetător științific în cadrul Centrului Cercetări Juridice al Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, doctor în  drept, conferențiar universitar.

Română
Tags: 

Oleana CHINDÎBALIUC

Oleana Chindîbaliuc este cercetător științific în cadrul Centrului Cercetări Juridice al Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, doctor în științe politice. Gradul științific de doctor în științe politice i s-a conferit pe data de 14.11.2013, la specialitatea 23.00.04 - teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale.

Română
Tags: 

Pagini