CV

Iurie CARAMAN

Iurie Caraman este cercetător științific coordonator al Centrului Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (ICJPS). Dl. Iurie Caraman e născut la 13.01.59, este absolventul Catedrei Regie și Actorie de Teatru al Institutului de stat al artelor în numele lui Gavriil Muzicescu (diplomă cu mențiune, anul 1980).

Română
Tags: 

Veronica SPÎNU

Veronica Spînu este cercetător științific stagiar, magistru în drept. Aria intereselor științifice cuprinde aspecte legate problematica dreptului internațional, securitatea persoanei,  respectarea drepturilor omului, protecția internațională a refugiaților etc. Este autor/coautor al 9 publicații didactico-științifice.

Română
Tags: 

Olga DORUL

Olga Dorul este cercetător științific în cadrul Centrului Cercetări Juridice al Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, doctor în  drept, conferențiar universitar.

Română
Tags: 

Oleana CHINDÎBALIUC

Oleana Chindîbaliuc este cercetător științific în cadrul Centrului Cercetări Juridice al Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, doctor în științe politice. Gradul științific de doctor în științe politice i s-a conferit pe data de 14.11.2013, la specialitatea 23.00.04 - teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale.

Română
Tags: 

Boris SOSNA

Boris Sosna este cercetător ştiinţific coordonator în cadrul ICJPS, doctor în drept, conferenţiar universitar. Domeniul cercetării sale ştiinţifice este reglementarea şi problemele actuale ale respectării drepturilor omului în domeniul muncii şi protecţiei sociale. Boris Sosna este abilitat de CNAA cu dreptul de a fi conducător al tezelor de doctorat la specialitatea 553.05 - dreptul muncii şi protecţiei sociale (2006). Este autor / coautor a peste 500 de publicaţii didactico-ştiinţifice, dintre care: 3 manuale, 2 comentarii, 90 note de curs.

Română
Tags: 

Pagini