CV

Natalia ALBU

Natalia Albu este doctor în științe politice, director al Centrului Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (ICJP al AŞM) și conferențiar universitar la Academia Militară „Alexandru cel Bun”.

Română
Tags: 

Alexandru POSTICA

Alexandru Postica is scientific researcher at the Center for Strategic Studies of the Institute for Legal and Political Research of the Academy of Sciences of Moldova. Mr. Postica is the executive Director and Director of Human Rights Program at the NGO “Promo-LEX”. He holds Master’s degree in Law; author of a number of scientific papers and reports in the fields of human rights, public access to information, political repression, electoral legislation, fight against corruption. Mr.

Română
Tags: 

Vitalie VARZARI

Vitalie Varzari, născut la 02.09.1983. Domeniile sale de interes științific cuprind subiecte ce vizează securitatea națională, securitatea europeană, integrarea europeană, migrația înalt calificată, migrația tinerilor, disapora ştiinţifică etc. Dl. Varzari a susţinut în anul 2012 în cadrul ICJP al AŞM teza de doctor în ştiinţe politice cu titlul “Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul opţiunii de integrare europeană”. Dlui.

Română
Tags: 

Ion MOCANU

Ion Mocanu, născut la 12.06.1985, este cercetător ştiinţific în cadrul Centrului Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (ICJP al AŞM).  Din anul 2013 Dl. Mocanu este doctor în  sociologie, specialitatea: structură socială, instituţii şi procese sociale. Domeniile de specializare este sociologia și dreptul, iar subiectele de interes pentru cercetare se axează pe subiectele ce vizează cercetarea opiniei publice, procesul electoral, studiile de securitate. În prezent dl.

Română
Tags: 

Marcel BENCHECI

Marcel Bencheci este doctor în politologie (2016) și cercetător științific în cadrul Centrului Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (ICJP al AŞM). Dlui este licenţiat în istorie şi drept economic, magistru în drept internaţional. Abilităţile sale profesionale constau în aprecierea factorilor de risc şi ameninţărilor expuse la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova, realizarea pronosticului evoluării dinamicii şi tendinţelor extinderii pericolelor asimetrice.

Română
Tags: 

Pagini