CV

Ludmila GUŞTIUC

Ludmila Guştiuc, născută la 30 mai 1980, este cercetător ştiinţific în cadrul Centrului Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (ICJPS). Din anul 2003 dna Guştiuc este magistru în drept, subiecte de interes pentru cercetare servind dreptul Uniunii Europene, armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, asigurarea securității naționale a Republicii Moldova în contextul integrării în UE.

Română
Tags: 

Alexandru POSTICA

Alexandru Postica is scientific researcher at the Center for Strategic Studies of ILPSR. Mr. Postica is the executive Director and Director of Human Rights Program at the NGO “Promo-LEX”. He holds Master’s degree in Law; author of a number of scientific papers and reports in the fields of human rights, public access to information, political repression, electoral legislation, fight against corruption. Mr.

Română
Tags: 

Vitalie VARZARI

Vitalie Varzari, născut la 02.09.1983. Domeniile sale de interes științific cuprind subiecte ce vizează securitatea națională, securitatea europeană, integrarea europeană, migrația înalt calificată, migrația tinerilor, disapora ştiinţifică etc. Dl. Varzari a susţinut în anul 2012 în cadrul ICJP al AŞM teza de doctor în ştiinţe politice cu titlul “Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul opţiunii de integrare europeană”. Dlui.

Română
Tags: 

Ion MOCANU

Ion Mocanu, născut la 12.06.1985, este cercetător ştiinţific în cadrul Centrului Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice (ICJPS).  Din anul 2013 Dl. Mocanu este doctor în  sociologie, specialitatea: structură socială, instituţii şi procese sociale.

Română
Tags: 

Pagini