Ion MOCANU

Ion Mocanu, născut la 12.06.1985, este cercetător ştiinţific în cadrul Centrului Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice (ICJPS).  Din anul 2013 Dl. Mocanu este doctor în  sociologie, specialitatea: structură socială, instituţii şi procese sociale. Domeniile de specializare este sociologia și dreptul, iar subiectele de interes pentru cercetare se axează pe subiectele ce vizează cercetarea opiniei publice, procesul electoral, studiile de securitate. În prezent dl. Mocanul este executor în cadrul proiectului de cercetare  instituţional intitulat “Dezvoltarea cadrului juridic al RM în contextul necesităţilor de securitate  şi asigurare a parcursului european”. Printre cele mai relevante rezultate ştiinţifice obţinute până la moment pot fi menţionate două monografii: ”Activismul electoral în Republica Moldova: abordare sociologică” (2013) și ”Procesul electoral în Republica Moldova: realități, tendințe și perspective” (2015). Dl. Mocanu a elaborat peste 25 de articole științifice în reviste naționale și internaționale de categoria ”B” și ”C”.

Română
Tags: