Evenimente

Data eveniment: 10/22/2020

În temeiul Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.34 din 13 octombrie 2020, executorie pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare, prin care s-a instituit starea de urgență în sănătate publică în unitățile administrativ-teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă Cod Roșu în baza indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2 prezentați de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (p.

Data eveniment: 09/11/2020

Pe data de 11 septembrie 2020 domnului profesor universitar, doctor habilitat în drept, Gheorghe Costachi, cercetător științific principal în cadrul Centrului de Cercetări Juridice al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, i-a fost conferit de către Președintele Republicii Moldova Ordinul de Onoare în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în promovarea și consolidarea cunoștințelor științifice, pentru contribuție la pregătirea tinerilor savanți și a specialiștilor de înaltă calificare și activitate metodico-științifică prodigioasă.

Data eveniment: 07/14/2020

În temeiul Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.20 din 10 iulie 2020,  care a stabilit prelungirea stării de urgență de sănătate publică până la 31 iulie 2020, Dispun:

1. Prezenta Dispoziție completează și prelungește Dispozițiile nr.56/96 din 15 iunie 2020 și nr. 56/103 din 30 iunie 2020 și vizează activitatea Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (în continuare: Institut) în perioada 16 – 31 iulie 2020, inclusiv;

Data eveniment: 06/30/2020

În temeiul Hotărîrii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.17 din 23 iunie 2020,  care a stabilit prelungirea stării de urgență de sănătate publică pînă la 15 iulie 2020, Dispun:

1. Prezenta Dispoziție completează și prelungește Dispoziția nr.56/96 din 15 iunie 2020 și vizează activitatea Instituției Publice Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (în continuare: Institut) în perioada 01 – 15 iulie 2020 inclusiv;

Data eveniment: 05/19/2020

Marți, 19 mai 2020, ora 15:00, în Sala Azurie a ASM, va avea loc Lecția publica „Uniunea Europeană: supranațional versus național-statal – o provocare în condițiile pandemiei”, susținuta de doctorul habilitat în științe politice, profesorul universitar Victor JUC, director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice.

Data eveniment: 04/29/2020

Viceprim-ministrul, ministrul Finanțelor Serghei Pușcuța, din numele Guvernului Republicii Moldova, a mulțumit colectivului Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice pentru suportul financiar oferit în data de 1 aprilie 2020 „în scopul susținerii acțiunilor de profilaxie și tratament a infecției cu coronavirus de tip nou COVID–19”.

Data eveniment: 04/18/2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Data eveniment: 04/01/2020

Dată fiind situația epidemiologică în agravare din Republica Moldova, luând ca bază dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și conștientizând indispensabilitatea de a contribui la acțiunile conjugate de combaterea coronavirusului de timp nou. Dispun:

Data eveniment: 03/28/2020

Nouăsprezece organizații de drept public din domeniile cercetării și inovării, în care funcția de fondator este exercitată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, inclusiv Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, au hotărât să transfere pe contul special deschis de Ministerul Finanțelor salariile angajaților pentru o zi de muncă în vederea colectării de fonduri sub formă de donații pentru combaterea COVID-19.

Data eveniment: 03/19/2020

Luând ca bază Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 320 din 16.03.2020 cu privire la activitatea organizațiilor de drept public în domeniile cercetării și inovării, Hotărârea Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei, nr. 18 din 11.03.2020 cu privire la îndeplinirea Hotărârii Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 6 din 10.03.2020 și Dispoziția nr.

Data eveniment: 03/12/2020

Luând act de Hotărârea nr. 6 din 10 martie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19. DISPUN:

1. În perioada 10-22 martie 2020, inclusiv, activitățile ce țin de funcționalitatea Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, precum și a  subdiviziunilor sale, maximal posibil să fie realizate de la distanță.

Data eveniment: 02/11/2020

Începând din anul 2016, pe data de 11 februarie se marchează anual în întreaga lume Ziua internaţională a fetelor şi femeilor cu activităţi în domeniul ştiinţei. Adunarea Generală a ONU a adoptat la 22 decembrie 2015 o rezoluţie privind stabilirea unei Zile internaţionale dedicată recunoaşterii rolului important al fetelor şi femeilor în progresul din domeniile ştiinţei şi tehnologiei.

Data eveniment: 02/18/2020

Marți, 18 februarie, ora 10.00, în Sala Mică a AȘM, ICJPS va organiza un atelier metodologic pe tema: „Elaborarea unei baze de date bibliografice cu ajutorul programului Mendeley”, moderat de către doctorul în sociologie, conferențiarul universitar Petru Negură, cercetător științific superior în cadrul Centrului Sociologie și Psihologie Socială al ICJPS.

Data eveniment: 02/13/2020

Joi, 13 februarie 2020, la ora 11.00, Academia de Științe a Moldovei, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM și Secția Nord a AȘM, organizează lansarea cărții Filosofia socială: curs universitar. Editura Pro Universitaria, București, 2019. Autor: Valeriu CAPCELEA, doctor habilitat în filosofie, conf. univ., șeful Secției Nord a AȘM.

Evenimentul va avea loc în Sala Mică a AȘM, et. II, bul. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1, mun. Chișinău.

Data eveniment: 12/31/2019

Stimați colegi!

Ultimele zile ale anului sunt gata să treacă prin clepsidra timpului!

A fost un an ca un bun prilej de consolidare a capacităților noastre instituționale, profesionale și colegiale.

Anul 2020 este aproape să-şi deschidă primele file albe, spațiu și timp în care vom încerca să fim mai buni, mai uniți, mai profesioniști și mai apreciați!

Data eveniment: 12/10/2019

Marți, 10 decembrie 2019, cu începere de la ora 0930, în sediul central al Academiei de Științe a Moldovei, Sala Mică, etajul II, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.1, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Asociația „Promo-Lex” și Biblioteca Publică de Drept (filială a Bibliotecii Municipale ”B.P.

Data eveniment: 11/21/2019

Joi, 21 noiembrie 2019, cu începere de la ora 930, în incinta sălii de conferințe “Congress Hall” a hotelului Bristol Central Park din Chișinău (str. A.

Data eveniment: 11/21/2019

Joi, 21 noiembrie 2019, cu începere de la ora 1330, în sediul central al Academiei de Științe a Moldovei, Sala Mică, etajul II, bd.

Data eveniment: 11/10/2019

Pe 10 noiembrie 2019 marcăm aniversarea a 60-a din ziua nașterii dlui Mihai Tașcă, conferențiar universitar, doctor în drept, cercetător științific coordonator în cadrul Centrului Cercetări Juridice al ICJPS.

Direcția Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, din numele întregului colectiv, urează cu ocazia acestui frumos jubileu domnului doctor în drept, conferențiar universitar Mihai Tașcă, succese deosebite în muncă, multă sănătate, bucurie, fericire, prosperitate, viață lungă și la mulți ani!

Data eveniment: 11/04/2019

În zilele de marți, miercuri și joi, 5-7 noiembrie 2019, va avea loc Conferința științifică națională Republica Moldova pe calea modernizării: abordări politologice, juridice și sociologice.

Conferință științifică națională, organizată de Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, este consacrată finalizării activității asupra temelor de plan din cadru proiectelor instituționale pe anii 2015-2018 cu extensiune în 2019.

Pagini