Studii analitice și rapoarte

Cuvinte-cheie: sistemul spitalicesc, reformă, sistemul de sănătate, studiu sociologic, sondaj de opinie, medici, terapeuți, chirurgi, diagnosticieni, spitale raionale și republicane.

The study includes:

Part I: Application framework

Part II: Shortcomings and challenges

Part III: Conclusions and Recommendations

Academician Gheorghe Duca: „Am intitulat acest succint discurs de trecere în revistă a rezultatelor, privind realizarea programului propus în cadrul alegerilor președintelui Academiei, prin aceasta respectând promisiunea făcută acum doi ani.

Realizarea acestuia s-a axat pe linia continuității și asumării responsabilităților pentru păstrarea și dezvoltarea valorilor și performanțelor în noile condiții de reforme și în condițiile apartenenței la spațiul european al cercetării.

Academician Ion Tighineanu: „Pentru a vedea who is who sau cine și ce prezintă, este suficient de a intra în bazele de date internaționale, atât pentru instituții, cât și persoane. Observăm că Republica Moldova se apropie de cifra de 10 mii de publicații cotate ISI. Asta înseamnă că vom marca aniversarea a 55-a de la fondarea Academiei de Științe și 70-a de la fondarea primelor instituții de cercetare cu 10 mii de publicații cu factor de impact internațional.

Dr. hab. Aurelia Hanganu: „Academia de Științe a Moldovei, cel mai înalt for al științei din republică, în conformitate cu legislația în vigoare, realizează politica de stat și desfășoară activități conceptuale în sfera științei și inovării.

Pagini