Studii analitice și rapoarte

Cuvinte-cheie: sistemul spitalicesc, reformă, sistemul de sănătate, studiu sociologic, sondaj de opinie, medici, terapeuți, chirurgi, diagnosticieni, spitale raionale și republicane.

The study includes:

Part I: Application framework

Part II: Shortcomings and challenges

Part III: Conclusions and Recommendations

Academician Gheorghe Duca: „Am intitulat acest succint discurs de trecere în revistă a rezultatelor, privind realizarea programului propus în cadrul alegerilor președintelui Academiei, prin aceasta respectând promisiunea făcută acum doi ani.

Realizarea acestuia s-a axat pe linia continuității și asumării responsabilităților pentru păstrarea și dezvoltarea valorilor și performanțelor în noile condiții de reforme și în condițiile apartenenței la spațiul european al cercetării.

Academician Ion Tighineanu: „Pentru a vedea who is who sau cine și ce prezintă, este suficient de a intra în bazele de date internaționale, atât pentru instituții, cât și persoane. Observăm că Republica Moldova se apropie de cifra de 10 mii de publicații cotate ISI. Asta înseamnă că vom marca aniversarea a 55-a de la fondarea Academiei de Științe și 70-a de la fondarea primelor instituții de cercetare cu 10 mii de publicații cu factor de impact internațional.

Dr. hab. Aurelia Hanganu: „Academia de Științe a Moldovei, cel mai înalt for al științei din republică, în conformitate cu legislația în vigoare, realizează politica de stat și desfășoară activități conceptuale în sfera științei și inovării.

Studiul sociologic „Sistemul politic din Republica Moldova: funcționalitate și oportunități de modernizare" a fost realizat în cadrul Centrului Cercetări Strategice al ICJP al AȘM în perioada lunii noiembrie 2015.

Luînd act de tergiversarea identificării soluțiilor în vederea formării Guvernului Republicii Moldova cu drepturi depline, scăderea nivelului de trai al oamenilor ca urmare a devalorizării monedei naționale și creșterii inflației, reducerea capacității de funcționalitate a instituțiilor puterii de stat, minimalizarea relațiilor cu partenerii de dezvoltare și alți actori, amplificarea pericolelor simetrice și asimetrice la adresa securității naționale, frămîntările chinuitoare ale Partidului Liberal-Democrat din Moldova de „a participa sau a nu participa la forma

Studiul sociologic “Situaţia social-politică din Republica Moldova şi tendințele posibile de evoluţie" a fost realizat în cadrul Centrului Cercetări Strategice al ICJP al AȘM în perioada iunie - iulie 2015.

Acest studiu analitic a fost prezentat și discutat la Masa rotundă cu genericul ,,Situaţia social-politică din Republica Moldova şi tendinţele posibile de evoluție” în data de 28 iulie 2015.