Natalia ALBU

Natalia Albu este doctor în științe politice, director al Centrului Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și  Sociologice (ICJPS) și conferențiar universitar la Academia Militară „Alexandru cel Bun”. Activitățile și responsabilitățile sale de bază sunt de a cerceta problemele ce se referă la politicile de securitate și apărare și de a ține prelegeri și seminare pentru cursurile de masterat. Deasemenea domeniile sale de interes includ aspecte ale educației militare și perspectiva gender în sectorul de securitate și apărare. Dr Natalia Albu a publicat articole în domeniul studiiilor de securitate și este autorul monografiei Securitatea Națională: aspecte teoretice și practice (Chișinău: Academia Militară, 2014). Ea a avut contribuții, în calitate de membru al grupului de lucru, la elaborarea Politicii Publice Sporirea atractivității serviciului militar pe contract. Iar în calitate de consultant național a fost responsabilă de dimensiunea Femeile în Pace și Conflict din cadrul Strategiei Naționale privind Egalitatea de Gen (perioada anilor 2016-2020).

 

Natalia Albu is doctor in political science, senior researcher at the Centre for Strategic Research of the Institute of Legal, Political and Sociological Research and associate professor at the Military Academy of Armed Forces of the Republic of Moldova. Her main activities and responsibilities are to give lectures and seminars for Master’s courses and research problems concerning security and defense policy. Her fields of interest also include military education and gender perspective in the military. She has published articles in her field, and she is also author of National Security: Theoretical and Practical Aspects (Chisinau: Military Academy, 2014). She has made contributions as a member of the experts group in charge of the development of a Public Policy Proposal on “Increasing attractiveness of contract-based military service” for the Republic of Moldova. Her current activity: National consultant to support development of a National Strategy and Action Plan on Women in Peace and Security for the period 2016-2020.

Română
Tags: