CV

Boris SOSNA

Boris Sosna este cercetător ştiinţific coordonator în cadrul ICJPS, doctor în drept, conferenţiar universitar. Domeniul cercetării sale ştiinţifice este reglementarea şi problemele actuale ale respectării drepturilor omului în domeniul muncii şi protecţiei sociale. Boris Sosna este abilitat de CNAA cu dreptul de a fi conducător al tezelor de doctorat la specialitatea 553.05 - dreptul muncii şi protecţiei sociale (2006). Este autor / coautor a peste 500 de publicaţii didactico-ştiinţifice, dintre care: 3 manuale, 2 comentarii, 90 note de curs.

Română
Tags: 

Tudor OSOIANU

Tudor Osoianu este cercetător științific coordonator, doctor în drept, conferenţiar universitar. În sfera preocupărilor sale științifice intră problematica respectării drepturilor omului în procesul penal: la apărare, la libertate, la siguranță și la securitatea participanților în proces; respectarea drepturilor în cadrul realizării măsurilor speciale de investigație; precum și de asigurarea dreptului la un recurs efectiv. Dl. dr.

Română
Tags: 

Serghei SPRINCEAN

Serghei SPRINCEAN este născut la 14 decembrie 1973 în or. Chișinău. În anul 1991 a absolvit școala medie nr. 61 din mun. Chișinău, în anul 1996 - Facultatea Filosofie a Universității “Al. I. Cuza” din Iași, specialitatea: Sociologie-Politologie, iar în anul 2000 - Facultatea de Drept a Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, specialitatea: Drept economic.

Română
Tags: 

Victor BALMUȘ

Victor Balmuş (n. 1957) este profesor cercetător, doctor habilitat în drept la Institutul de Cercetări Juridice, Politice și SociologiceA susţinut teza de doctorat Administrarea organelor securităţii publice în RM, specialitatea 12.00.02 – Drept public (drept administrativ): conducător ştiinţific: Victor Guţuleac, dr., prof.

Română
Tags: 

Pagini