CV

Tudor OSOIANU

Tudor Osoianu este cercetător științific coordonator, doctor în drept, conferenţiar universitar. În sfera preocupărilor sale științifice intră problematica respectării drepturilor omului în procesul penal: la apărare, la libertate, la siguranță și la securitatea participanților în proces; respectarea drepturilor în cadrul realizării măsurilor speciale de investigație; precum și de asigurarea dreptului la un recurs efectiv. Dl. dr.

Română
Tags: 

Victor MORARU

Victor Moraru (n. 07.08.1953) este membru corespondent al AȘM (2017), profesor universitar, doctor habilitat în științe politice (2001), coordonator al Secției de Științe Sociale și Economice a Academiei de Științe a Moldovei (din 2013), director al Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM (2010-2013), consultant științific la Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM (din 2013). Expert în domeniile științei politice, mass-mediei, sociologiei, relațiilor internaționale.

Română
Tags: 

Serghei SPRINCEAN

Serghei Sprincean is scientific secretary of the Institute of Legal and Political Research and research coordinator in the Centre of Strategic Research of ILPR. He is author of over 130 scientific publications, including 7 monographs and 5 textbooks.

Română
Tags: 

Victor BALMUȘ

Victor Balmuş (n. 1957) este profesor cercetător, doctor habilitat în drept la Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a MoldoveiA susţinut teza de doctorat Administrarea organelor securităţii publice în RM, specialitatea 12.00.02 – Drept public (drept administrativ): conducător ştiinţific: Victor Guţuleac, dr., prof.

Română
Tags: 

Pagini