CV

Tudor OSOIANU

Tudor Osoianu este cercetător științific coordonator, doctor în drept, conferenţiar universitar. În sfera preocupărilor sale științifice intră problematica respectării drepturilor omului în procesul penal: la apărare, la libertate, la siguranță și la securitatea participanților în proces; respectarea drepturilor în cadrul realizării măsurilor speciale de investigație; precum și de asigurarea dreptului la un recurs efectiv. Dl. dr.

Română
Tags: 

Serghei SPRINCEAN

Serghei Sprincean is the scientific secretary of the Institute of Legal, Political and Sociological Research and the research coordinator in the Centre of Strategic Research of ILPSR.

Română
Tags: 

Victor BALMUȘ

Victor Balmuş (n. 1957) este profesor cercetător, doctor habilitat în drept la Institutul de Cercetări Juridice, Politice și SociologiceA susţinut teza de doctorat Administrarea organelor securităţii publice în RM, specialitatea 12.00.02 – Drept public (drept administrativ): conducător ştiinţific: Victor Guţuleac, dr., prof.

Română
Tags: 

Pagini