Victor MORARU

Victor Moraru (n. 07.08.1953) este membru corespondent al AȘM (2017), profesor universitar, doctor habilitat în științe politice (2001), coordonator al Secției de Științe Sociale și Economice a Academiei de Științe a Moldovei (din 2013), director al Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM (2010-2013), consultant științific la Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice (din 2013). Expert în domeniile științei politice, mass-mediei, sociologiei, relațiilor internaționale. Studii universitare în jurnalism (Universitatea de Stat din Moldova, 1976), doctorat în cadrul Academiei de Științe a Moldovei (1979). Stagieri în Italia (Facultatea de Științe Politice a Universității „La Sapienza” din Roma, 1988-1989, 1994-1997), Spania (Universitatea „Complutense” din Madrid, 1995-1998), Franța (Școala Superioară de Jurnalism din Lille, 2003), SUA (Universitatea Columbia-Missouri, 2006) ș. a. Activitate universitar-academică în calitate de cercetător științific (Academia de Științe a Moldovei, 1979-1986, 2010-prezent), conferențiar (1986-2001), șef de catedră (1987-1988), profesor universitar (Universitatea de Stat din Moldova, 2001-prezent). Decan al Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova (1992-2004). Colaborări multiple cu centre universitar-academice din Republica Moldova (Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, USEM, USPEE, ULIM),  și România (Academia Română, SNSPA, Universitățile „Lucian Blaga”, „George Bacovia”, „Apollonia”, Universitatea Europei de Sud-Est), Ucraina, Rusia, Belarus și din Occident (Italia, Franța, Spania, Portugalia, SUA). Conducător de doctorat în științe ale comunicării și în științe politice, coordonator al programelor de masterat. Numeroase participări cu rapoarte și comunicări la simpozioane științifice internaționale la Roma (Italia), Maastricht (Olanda), Quebec (Canada), Rhodes (Grecia), Alicante (Spania), Lyon (Franța), Moscova (Rusia), Kiev, Lvov, Odesa (Ucraina), Kalmar (Suedia), Antalia (Turcia), Istanbul (Turcia), Baku (Azerbaijan), București, Brașov, Cluj, Sibiu, Constanța, Iași (România) ș. a. Prelegeri ținute la universitățile „La Sapienza” din Roma (1995, 1996) și „Complutense” din Madrid (1995). Cercetările științifice abordează un amplu spectru de probleme, în special, implicațiile politice ale mesajului mass-mediei, provocările democrației mediatice, dezvoltarea pluralismului politic, vocația europeană a Republicii Moldova, fațetele procesului migrațional, perspectivele colaborării Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Autor a peste 300 de lucrări publicate (monografii, studii, articole științifice, traduceri, recenzii), inclusiv, publicații (volume, studii, articole) la Roma, Madrid, Bruxelles, București, Sibiu ș. a. Coordonator al unui șir de culegeri de articole științifice. Redactor-șef al „Revistei de Filozofie, Sociologie și Științe Politice, membru al colegiilor de redacție al publicațiilor științifice din Republica Moldova și a 7 reviste din străinătate. Organizator al multor conferințe, simpozioane, colocvii naționale și internaționale. Membru al Comitetelor științifice la congrese și conferințe desfășurate în străinătate. Coordonator al mai multor proiecte internaționale, derulate cu sprijinul Comisiei Europene, Consiliului Europei, UNESCO, UNDP, UNICEF ș. a. Membru de Onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România (2015). Laureat al Premiului „Italia-2012”. „Om Emerit” (2014), Cavaler al ordinului „Steaua Italiei” (2015).

 

Victor Moraru (b. 07.08.1953) is correspondent member of the Academy of Sciences of Moldova (2017), full professor, doctor habilitatus in political sciences (2001), scientific coordinator (General Director) of The Division of Social Sciences and Economics of Academy of Sciences of Moldova and leading researcher and full professor of the Centre of Political Sciences and International Relation of the Institute of Legal, Political and Sociological Research. He has published more than 300 works - books, articles, translations (published in Chisinau, Rome, Madrid, Moscow, Brussels, Sankt-Petersburg, Bucharest, Iasi, Sibiu, Galati, Minsk). He has been researching various aspects of mass media as political matter, importance of social sciences in globalized world, media and society, theories of mass communication, political journalism. He was involved in a number of national and international projects since 1994, such as “BrainNet Working Project” (AENEAS Programme of European Comission, Coordinated by „La Sapienza University”, 2007-2010, responsible for moldavian part); „The valorization of the european option of Republic of Moldova (Institut of Legal and Political Studies of Academy of Sciences of Moldova, 2011-2014); Project “freedom of the press” (2005) – sponsored by UNESCO; research project of the faculty of journalism „The state of the press” (2004) - with the support of Soros Foundation); Didactical project of the faculty of journalism „Radio-connexions” (2004) - with the support of Soros Foundation; Jointed Project of Faculty of Journalism of Chisinau and Ecole Superieure de journalisme de Lille (France) “The pedagogy of the journalism training” (2003-2004) – sponsored by French Embassy; Master programme in „Public relations in the Management of projects” (ULIM, from 2004); Jointed Project of Faculty of Journalism of Chisinau and Ecole Superieure de journalisme de Lille (France) „Formation of Young Journalists” (2001-2003) - sponsored by French Embassy; collaboration between moldova state University and Jonson State College, Vermont, USA (2003-2004); European Jointed Project Tempus 10037-95 „The modernization of the Faculty of journalism of Moldova state university” (1994-1998, in collaboration with „La Sapienza" University, Rome and "Complutense” University, Madrid) – Tacis Programme. 

 

Română
Tags: