CV

Nicolai ȚVEATCOV

Nicolai Țveatcov este doctor în politologie, conferențiar cercetător, cercetător științific superior în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM. Sfera intereselor sale științifice cuprinde: sociologia politică, partide politice, conflictele politice în spațiul postsovietic, tehnologii politice. Este autor a unui număr mare de lucrări științifice ce țin de viața politică a Republicii Moldova.

Română
Tags: 

Vladislav ȘARAN

Vladislav Șaran este cercetător ştiinţific în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM. Este licențiat și magistru în domeniul Științelor Politice și este specialist în Relații Internaționale.

Română
Tags: 

Aurelia PERU-BALAN

Aurelia Peru-Balan este doctor în științe politice, iar domeniul său de cercetare se referă la: rolul și tendințele dimensiunii comunicaționale în contextul modernizării politice a Republicii Moldova; evoluția retoricii puterii și opoziției în contextul dialogului și confruntărilor dintre acestea; tehnicile de poziționare a actorilor politici în vederea obținerii încrederii și susținerii din partea cetățenilor.

Română
Tags: 

Pantelimon VARZARI

Pantelimon Varzari este cercetător științific principal în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, doctor habilitat în științe politice (2014); doctor în filosofie (1983); profesor cercetător (2014); conferențiar universitar (2002); profesor universitar interimar (din 2015). Domeniul său de activitate  ştiinţifică e legat de științele politice.

Română
Tags: 

Lucia GROSU

Lucia Grosu este cercetător științific în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM. În același timp este lector universitar în cadrul Facultății Administrație Publică, Academia Militară ”Alexandru cel Bun”. Doctorandă în Științe Politice, Lucia Grosu cercetează potențialul Relațiilor Publice ca instrument de transformare a societății.

Română
Tags: 

Pagini