CV

Nicolai ȚVEATCOV

Nicolai Țveatcov este doctor în politologie, conferențiar cercetător, cercetător științific superior în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. Sfera intereselor sale științifice cuprinde: sociologia politică, partide politice, conflictele politice în spațiul postsovietic, tehnologii politice.

Română
Tags: 

Vladislav ȘARAN

Vladislav Șaran este cercetător ştiinţific în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. Este licențiat și magistru în domeniul Științelor Politice și este specialist în Relații Internaționale.

Română
Tags: 

Aurelia PERU-BALAN

Aurelia Peru-Balan este doctor habilitat în științe politice, iar domeniul său de cercetare se referă la: rolul și tendințele dimensiunii comunicaționale în contextul modernizării politice a Republicii Moldova; evoluția retoricii puterii și opoziției în contextul dialogului și confruntărilor dintre acestea; tehnicile de poziționare a actorilor politici în vederea obținerii încrederii și susținerii din partea cetățenilor.

Română
Tags: 

Pantelimon VARZARI

Pantelimon Varzari este cercetător științific principal în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, doctor habilitat în științe politice (2014); doctor în filosofie (1983); profesor cercetător (2014); conferențiar universitar (2002); profesor universitar (din 2016).

Română
Tags: 

Lucia GROSU

Lucia Grosu este cercetător științific în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. În același timp este lector universitar în cadrul Facultății Administrație Publică, Academia Militară ”Alexandru cel Bun”.

Română
Tags: 

Pagini