CV

Natalia ALBU

Natalia Albu este doctor în științe politice, director al Centrului Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (ICJP al AŞM) și conferențiar universitar la Academia Militară „Alexandru cel Bun”.

Română
Tags: 

Alexandru POSTICA

Alexandru Postica is scientific researcher at the Center for Strategic Studies of the Institute for Legal and Political Research of the Academy of Sciences of Moldova. Mr. Postica is the executive Director and Director of Human Rights Program at the NGO “Promo-LEX”. He holds Master’s degree in Law; author of a number of scientific papers and reports in the fields of human rights, public access to information, political repression, electoral legislation, fight against corruption. Mr.

Română
Tags: 

Vitalie VARZARI

Vitalie Varzari, născut la 02.09.1983. Domeniile sale de interes științific cuprind subiecte ce vizează securitatea națională, securitatea europeană, integrarea europeană, migrația înalt calificată, migrația tinerilor, disapora ştiinţifică etc. Dl. Varzari a susţinut în anul 2012 în cadrul ICJP al AŞM teza de doctor în ştiinţe politice cu titlul “Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul opţiunii de integrare europeană”. Dlui.

Română
Tags: 

Ion MOCANU

Ion Mocanu, născut la 12.06.1985, este cercetător ştiinţific în cadrul Centrului Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (ICJP al AŞM).  Din anul 2013 Dl. Mocanu este doctor în  sociologie, specialitatea: structură socială, instituţii şi procese sociale. Domeniile de specializare este sociologia și dreptul, iar subiectele de interes pentru cercetare se axează pe subiectele ce vizează cercetarea opiniei publice, procesul electoral, studiile de securitate. În prezent dl.

Română
Tags: 

Marcel BENCHECI

Marcel Bencheci este doctor în politologie (2016) și cercetător științific în cadrul Centrului Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (ICJP al AŞM). Dlui este licenţiat în istorie şi drept economic, magistru în drept internaţional. Abilităţile sale profesionale constau în aprecierea factorilor de risc şi ameninţărilor expuse la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova, realizarea pronosticului evoluării dinamicii şi tendinţelor extinderii pericolelor asimetrice.

Română
Tags: 

Iurie CARAMAN

Iurie Caraman este cercetător științific coordonator al Centrului Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei (ICJP al AŞM). Dl Iurie Caraman e născut la 13.01.59, este absolventul Catedrei Regie și Actorie de Teatru al Institutului de stat al artelor în numele lui Gavriil Muzicescu (diplomă cu mențiune, anul 1980).

Română
Tags: 

Veronica SPÎNU

Veronica Spînu este cercetător științific stagiar, magistru în drept. Aria intereselor științifice cuprinde aspecte legate problematica dreptului internațional, securitatea persoanei,  respectarea drepturilor omului, protecția internațională a refugiaților etc. Este autor/coautor al 9 publicații didactico-științifice.

Română
Tags: 

Olga DORUL

Olga Dorul este cercetător științific în cadrul Centrului Cercetări Juridice al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, doctor în  drept, conferențiar universitar. Dumneaei are următoarele interese de cercetare: statutul de neutralitate permanentă a statelor, inclusiv factorii ce determină adoptarea de către un stat a statutului de neutralitate, fundamentul neutralității, precum și formele neutralității contemporane a statelor.

Română
Tags: 

Oleana CHINDÎBALIUC

Oleana Chindîbaliuc este cercetător științific în cadrul Centrului Cercetări Juridice al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, doctor în științe politice. Gradul științific de doctor în științe politice i s-a conferit pe data de 14.11.2013, la specialitatea 23.00.04 - teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale. Tema tezei sale de doctor este „Resursele energetice ca factor al securității naționale în contextul transformărilor geopolitice”. Dumneaei este autor a 40 de publicații științifice în domeniul geoenergetic.

Română
Tags: 

Boris SOSNA

Boris Sosna este cercetător ştiinţific coordonator în cadrul ICJP al AŞM, doctor în drept, conferenţiar universitar. Domeniul cercetării sale ştiinţifice este reglementarea şi problemele actuale ale respectării drepturilor omului în domeniul muncii şi protecţiei sociale. Boris Sosna este abilitat de CNAA cu dreptul de a fi conducător al tezelor de doctorat la specialitatea 553.05 - dreptul muncii şi protecţiei sociale (2006). Este autor / coautor a peste 500 de publicaţii didactico-ştiinţifice, dintre care: 3 manuale, 2 comentarii, 90 note de curs.

Română
Tags: 

Pagini