Veaceslav UNGUREANU

Veaceslav Ungureanu este cercetător științific coordonator în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, doctor în științe politice. Gradul științific de doctor în științe politice, la specialitatea 23.00.01 – teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice, i s-a conferit pe data de 16.02.2012, tema tezei de doctor fiind „Interesele geopolitice ale marilor puteri și impactul lor asupra securității naționale a Republicii Moldova”. Activitatea sa științifică se axează pe următoarele subiecte de cercetare: analiza evoluției arhitecturii geopolitice și geostrategice a sistemului de securitate internațională și a subsistemelor de securitate regională sub aspectul impactului asupra securității statelor mici; examinarea intereselor geopolitice ale marilor puteri și repercusiunile geostrategice ale acestora asupra asigurării securității naționale a puterilor mici și a statelor neutre, precum și contribuția acestora la fortificarea complexelor de securitate regională; investigarea amenințărilor, riscurilor și a vulnerabilităților pluridimensionale ale securității naționale a Republicii Moldova în contextul reconfigurării conjuncturii geopolitice din Europa de Sud-Est; abordarea situației geopolitice a Republicii Moldova și a relațiilor de cooperare cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și Uniunea Europeană pe dimensiunea consolidării sistemului național de apărare și securitate. Este autor și coautor al 33 de lucrări științifice publicate în Republica Moldova şi în străinătate.     

Română
Tags: