Aurelia PERU-BALAN

Aurelia Peru-Balan este doctor habilitat în științe politice, iar domeniul său de cercetare se referă la: rolul și tendințele dimensiunii comunicaționale în contextul modernizării politice a Republicii Moldova; evoluția retoricii puterii și opoziției în contextul dialogului și confruntărilor dintre acestea; tehnicile de poziționare a actorilor politici în vederea obținerii încrederii și susținerii din partea cetățenilor. Aspectele fundamentale ale cercetării sunt dedicate noilor tendințe ale PR-ului politic la nivel național și internațional în contextul apropierii Republicii Moldova de valorile și standardele Uniunii Europene. Un subiect emergent cercetării îl constituie și campaniile de imagine ale actorilor politici și metodele de formare a opiniei publice favorabile actorilor politici. Printre rezultatele activității sale se numără: elaborarea monografiei ”Managementul PR-ului politic”, ed. Cartier, 2014 și consilierea instituțiilor puterii în domeniul comunicării publice în situații de criză politică.

Română
Tags: