CV

Ruslana GROSU

Ruslana Grosu este cercetător științific superior în cadrul Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale al ICJPS. Dumneaei manifestă interes științific pentru Studiile Orientale, aceasta fiind confirmat prin scrierea a 45 de articole științifice și publicarea acestora în reviste de specialitate și culegeri de studii din Republica Moldova și de peste hotare.

Română
Tags: 

Liubovi ȘOLTOIANU

Liubovi Șoltoianu este cercetător științific stagiar în cadrul Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale al ICJP al AȘM. Domeniile sale de cercetare cuprind:  integrarea europeană, relațiile internaționale. Este autor a 7 lucrări științifice. A participat cu 4 comunicări științifice la foruri naționale și cu participare internațională.

Română
Tags: 

Alexandru ROŞCA

Alexandru Roşca (n. 1980), doctor în științe politice, este directorul CCPRI al ICJPS (din iunie 2015).  Licenţiat al FRIŞPA a USM (2003), imediat după absolvirea facultăţii a intrat la studii de doctorat la Institutul, unde actualmente activează (sub conducerea ştiinţifică a regretatului prof. Alexandru Zavtur).  Teza de doctor, dedicată teoriei şi practicii statului social, a fost susţinută în a. 2007. Din a. 2008 până în 2014 a activat la Institutul de Studii Enciclopedice, unde a fost responsabil de redactarea materialelor referitoare la domeniul politic.

Română
Tags: 

Leonid CHIRTOACĂ

Leonid Chirtoacă este cercetător științific coordonator în cadrul ICJPS, doctor în drept, conferenţiar universitar. Aria intereselor științifice de cercetare cuprinde dreptul privat (drept civil) în special dreptul de proprietate, teoria generală a obligaţiilor, răspunderea civilă, dreptul contractual, dreptul de proprietate intelectuală şi alte domenii complexitatea cărora atrage interesul practicienilor cât și al cercetătorilor dreptului. Dl.

Română
Tags: 

Natalia CHIRTOACĂ

Natalia Chirtoacă este cercetător științific coordonator, doctor în drept, profesor universitar. Aria intereselor științifice cuprinde problematica de drept internațional public, în contextul schimbărilor ce se produc în societatea internațională contemporană, precum și procesele de integrare europeană. Dna Natalia Chirtoacă este abilitată de CNAA cu dreptul de conducere a tezelor de doctorat la specialitatea 552.08 – drept internațional și european public (18.09.2008).

Română
Tags: 

Pagini