Liubovi ȘOLTOIANU

Liubovi Șoltoianu este cercetător științific stagiar în cadrul Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale al ICJP al AȘM. Domeniile sale de cercetare cuprind:  integrarea europeană, relațiile internaționale. Este autor a 7 lucrări științifice. A participat cu 4 comunicări științifice la foruri naționale și cu participare internațională. Lucrează eficient în echipă și a participat în următoarele proiectele instituționale: 11.817.07.22F  Oportunități de valorificare a opțiunii de integrare europeană a Republicii Moldova (2011-2014) și 15.817.06.11F Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraționist european (2015-2018).

Română
Tags: