CV

Victor JUC

Victor Juc este născut la 01 februarie 1967 în satul Tabani, raionul Briceni. În anul 1984 a absolvit cu medalia de aur școala medie din satul Tabani, raionul Briceni. În anul 1990 a absolvit cu mențiune Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moldova, obținând calificativul „istoric; profesor de istorie și științe sociale”.

Română
Tags: 

Natalia DRUȚĂ

Natalia Druță este cercetător științific stagiar în cadrul Centrului Cercetări Juridice al ICJP al AȘM, magistru în drept. Domeniul preocupărilor sale științifice se referă la: dreptul european, procesul decizional european, procesul legislativ, aplicarea dreptului european, competenţele instituționale în cadrul procedurii legislative europene.

Română
Tags: 

Veaceslav UNGUREANU

Veaceslav Ungureanu este cercetător științific coordonator în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, doctor în științe politice. Gradul științific de doctor în științe politice, la specialitatea 23.00.01 – teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice, i s-a conferit pe data de 16.02.2012, tema tezei de doctor fiind „Interesele geopolitice ale marilor puteri și impactul lor asupra securității naționale a Republicii Moldova”.

Română
Tags: 

Pagini