CV

Valeriu CUȘNIR

Valeriu Cușnir este născut la 13 iunie 1958 în raionul  Floreşti, satul Roşietici. Din anul 2013 până la finele anului 2018 a fost director al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Română
Tags: 

Victor JUC

Victor Juc este născut la 01 februarie 1967 în satul Tabani, raionul Briceni. În anul 1984 a absolvit cu medalia de aur școala medie din satul Tabani, raionul Briceni. În anul 1990 a absolvit cu mențiune Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moldova, obținând calificativul „istoric; profesor de istorie și științe sociale”.

Română
Tags: 

Natalia DRUȚĂ

Natalia Druță este cercetător științific stagiar în cadrul Centrului Cercetări Juridice al ICJPS, magistru în drept. Domeniul preocupărilor sale științifice se referă la: dreptul european, procesul decizional european, procesul legislativ, aplicarea dreptului european, competenţele instituționale în cadrul procedurii legislative europene.

Română
Tags: 

Pagini