Maria DIACON

Maria Diacon este doctor în ştiinţe politice, lector universitar. E născută la 30 septembrie 1987, s. Zubreşti, r-nul Străşeni, Republica Moldova. Activităţile sale didactice şi de cercetare sunt realizate în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul în municipiul Chişinău), unde predă cursul universitar Integrare Economică Europeană, dar şi în cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, participând în calitate de cercetător ştiinţific în proiecte de cercetare cu caracter fundamental și aplicativ și prin conferințele naționale și internaționale, fapt care permite publicarea tezelor şi articolelor științifice. Domeniul de cercetare cuprinde mai multe arii, însă prevalează opțiunea pentru analiza și evaluarea conținuturilor programatice ale documentelor de partid și ale activității lor cu referire la opțiunile de politică externă.

Română
Tags: