CV

Lucia GROSU

Lucia Grosu este cercetător științific în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. În același timp este lector universitar în cadrul Facultății Administrație Publică, Academia Militară ”Alexandru cel Bun”.

Română
Tags: 

Svetlana CIUMAC

Svetlana Ciumac este doctor în economie, conferențiar cercetător, cercetător ştiinţific coordonator în cadrul Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale al ICJPS. Domeniile sale de cercetare cuprind: relațiile economice internaționale, integrarea europeană, cooperarea regională. Este autor a circa 60 de lucrări științifice, dintre care 15 în ultimii 5 ani, inclusiv 4 editate în limba engleză.

Română
Tags: 

Lilea BRAGA

Lilea Braga este doctor în filosofie, conferențiar cercetător, cercetător ştiinţific coordonator în cadrul Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale al ICJPS. Este autor a peste 100 lucrări ştiinţifice în volum peste 60 c.a., inclusiv 6 monografii colective și o broşură, precum și articole în culegeri tematice, internaționale și republicane,  si în reviste ştiinţifice de categoria B și C. Domeniu de activitate: politologie, filosofie socială.

Română
Tags: 

Vladimir BLAJCO

Vladimir Blajco este doctor habilitat în sociologie (2003); doctor în filosofie (1988); conferențiar cercetător (2004). Domeniul său de activitate ştiinţifică cuprinde, în principal, subiecte din științele sociologice. Problematica cercetărilor sale ține de: socializarea tinerilor în societatea contemporană, valorile sociale ale populației într-o societate tranzitivă, procesul de stratificare a societății moldovenești, aspecte sociale ale tehnologiilor electorale, rolul euroregiunilor în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova etc.

Română
Tags: 

Marica DUMITRAȘCO

Marica Dumitrașco este cercetător științific superior în cadrul Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale al ICJPS, doctor în economie, conferențiar cercetător. Are peste 50 de lucrări ştiinţifice publicate (studii, articole, recenzii), cu monografii şi cărţi, editate  în ţară şi  peste hotare, inclusiv în ultimii ani: Dumitrașco M. Liberal Foreign Trade Policy Valorification: Case of Moldova. Lambert Academic Publishing, 2015. 88p.; Dumitrașco M. Overview of Approach Based on Links Between Trade Exchange and Innovation.

Română
Tags: 

Pagini