Vladimir BLAJCO

Vladimir Blajco este doctor habilitat în sociologie (2003); doctor în filosofie (1988); conferențiar cercetător (2004). Domeniul său de activitate ştiinţifică cuprinde, în principal, subiecte din științele sociologice. Problematica cercetărilor sale ține de: socializarea tinerilor în societatea contemporană, valorile sociale ale populației într-o societate tranzitivă, procesul de stratificare a societății moldovenești, aspecte sociale ale tehnologiilor electorale, rolul euroregiunilor în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova etc. Dumnealui este autor a peste 130 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice în volum de circa 100 coli de autor, inclusiv 3 monografii. Dl. V. Blajco a fost și este executor la realizarea a 10 proiecte instituționale de cercetare începînd cu anul 1991, inclusiv 6 proiecte internaționale de cercetare. În ultimii 20 ani, dumnealui a participat la peste 90 de foruri științifice naționale și internaționale din țară și peste hotare cu rapoarte şi comunicări ce ţin de problematica intereselor științifice. Este deținătorul Diplomei de onoare AȘM (2015). Semnificația teoretică a cercetărilor sale ține de un studiu cuprinzător privind rolul cooperării inter-regionale și inter-statale în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, precum și cooperarea țării noastre în cadrul CSI și GUAM.

 

Română
Tags: