Svetlana CIUMAC

Svetlana Ciumac este doctor în economie, conferențiar cercetător, cercetător ştiinţific coordonator în cadrul Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale al ICJPS. Domeniile sale de cercetare cuprind: relațiile economice internaționale, integrarea europeană, cooperarea regională. Este autor a circa 60 de lucrări științifice, dintre care 15 în ultimii 5 ani, inclusiv 4 editate în limba engleză. Deține experiență bogată în domeniul managementului științei, activând în calitate de secretar științific și director interimar în Instituțiile AȘM din 1992 până în 2015. În ultima perioada a participat în calitate de executant la 5 proiecte internaționale, a participat la organizarea  mai multor  manifestări științifice internaționale și naționale.

Română
Tags: