Lilea BRAGA

Lilea Braga este doctor în filosofie, conferențiar cercetător, cercetător ştiinţific coordonator în cadrul Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale al ICJPS. Este autor a peste 100 lucrări ştiinţifice în volum peste 60 c.a., inclusiv 6 monografii colective și o broşură, precum și articole în culegeri tematice, internaționale și republicane,  si în reviste ştiinţifice de categoria B și C. Domeniu de activitate: politologie, filosofie socială. Este participant la proiecte instituționale “Conştiinţa socială în perioada de tranziţie” (2000-2005); Eficientizarea sistemului politic şi asigurarea coeziunii sociale din perspectiva integrării europene a Republicii Moldova” (2006-2008); “Resursele, mecanismele şi efectele realizării puterii politice în Republica Moldova” (2009-2010), „Raporturile dintre stat și societatea civilă în Republica Moldova în contextul realizării reformelor democratice” (2011-2014).

Română
Tags: