Marica DUMITRAȘCO

Marica Dumitrașco este cercetător științific superior în cadrul Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale al ICJPS, doctor în economie, conferențiar cercetător. Are peste 50 de lucrări ştiinţifice publicate (studii, articole, recenzii), cu monografii şi cărţi, editate  în ţară şi  peste hotare, inclusiv în ultimii ani: Dumitrașco M. Liberal Foreign Trade Policy Valorification: Case of Moldova. Lambert Academic Publishing, 2015. 88p.; Dumitrașco M. Overview of Approach Based on Links Between Trade Exchange and Innovation. In: Krstic B.; Paszek Z., eds. The determinants of competitiveness.  Krakow: Krakow University, 2015, pp. 61-75; Dumitrașco M. Evaluation of the capital flight from country - case of the Republic of Moldova. Economic insights – trends and challenges, 2015, nr.4, p.63-71; Dumitrașco M. Valorification of the potential of liberal foreign trade policy for Republic of Moldova. Journal of Law and Administrative Sciences,  2015, special issue, p.p. 332-344; Marica Dumitrasco. Assessment of potential economic effect of free trade agreement between rm and eu in the context of the existence of other similar agreements in the area. In: Annals of the University of Bucharest - Series of Administrative Sciences (AUB-SAS), Bucharest, 2014, p.249-265. Doamna Marica Dumitrașco este conducătorul și autorul unui şir de  rapoarte şi documente analitice privind participarea activă  a RM la OMC,  dezvoltarea  comerţului exterior, integrarea europeană.  Este membru al researchgate.net, începând din 2013. Bursier al programelor: Tempus-TACIS și INTAS. Manager proiectelor UNESCO. Expert  din partea Republicii Moldova care a contribuit la pregătirea rapoartelor The World Justice Project Rule of Law Index pentru perioada 2012-2015. Este membru al Uniunii Internaționale a Economistelor, începând din 2012. Interesele sale ştiinţifice cuprind: comerțul exterior, lanțurile valorice globale, reforme economice în contextul integrării  europene; competitivitatea exportului și dezvoltarea antreprenorialului inovațional; drept internațional și  mecanisme de aplicare a regulilor incluse în Acordurile OMC.

 

Română
Tags: