Pantelimon VARZARI

Pantelimon Varzari este cercetător științific principal în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, doctor habilitat în științe politice (2014); doctor în filosofie (1983); profesor cercetător (2014); conferențiar universitar (2002); profesor universitar (din 2016). Domeniul său de activitate  ştiinţifică e legat de științele politice. Problematica cercetărilor ştiinţifice constă în: puterea politică şi elita politică; fenomenul birocraţiei şi tranziţia democratică; modernizarea politică și sfidările democrației contemporane; statul şi societatea civilă; doctrine politice şi ideologii politice; concepte și teorii social-politice etc. Este autor a peste 230 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice în volum de circa 300 coli de autor, inclusiv 5 monografii, 4 manuale şi 8 broşuri metodico-didactice. A participat în numeroase proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale, a fost executor la realizarea a 12 proiecte instituționale de cercetare începînd cu anul 1974, inclusiv director la 2 proiecte instituționale de stat și 1 proiect internațional (bilateral) de cercetare. A participat la numeroase foruri ştiinţifice în ultimii 15 ani, printre care participări la peste 60 de foruri științifice naționale și internaționale din țară și peste hotare cu rapoarte şi comunicări ce ţin de problematica intereselor științifice. Este laureat al concursului academiilor de ştiinţe a Ucrainei, Belarusei şi Moldovei pentru lucrări ştiinţifice de valoare (2010); Diploma Ministerului Educaţiei (2012); Certificat de Apreciere al CID NATO din Republica Moldova (2012). Semnificația teoretică a cercetărilor sale se referă la rezultatele principial noi obținute în urma realizării investigațiilor au contribuit la crearea în Republica Moldova a unei direcții științifice noi în domeniul științelor politice – studii elitologice. S-a argumentat, de asemenea, că cercetările elitologice trebuie tratate nu numai ca „discurs epistemic” despre studiul elitelor, perceput ca o componentă a problematicii politologice contemporane, ci şi ca o disciplină de sine stătătoare în sistemul ştiințelor politice, anume – Elitologia (Teoria elitelor), curs normativ iniţiat şi predat de autor în unele instituţii de învăţămînt superior. Prin lucrările publicate, s-a introdus în limbajul politologic național termenul de dificultate aporetică, care oferă posibilitatea de a examina într-o manieră nouă problematica clivajelor sociopolitice, provocărilor la adresa democrației și blocajelor instituționale în contextul modernizării politice, democratizării și europenizării Republicii Moldova.

Română
Tags: