Nicolai ȚVEATCOV

Nicolai Țveatcov este doctor în politologie, conferențiar cercetător, cercetător științific superior în cadrul Centrului de Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. Sfera intereselor sale științifice cuprinde: sociologia politică, partide politice, conflictele politice în spațiul postsovietic, tehnologii politice. Este autor a unui număr mare de lucrări științifice ce țin de viața politică a Republicii Moldova. Cele mai importante realizări ale sale sunt: „Conflictos políticos en la República de Moldavia: retrospectivas e oportunidades". Madrid: Mundi Book Ediciones, 2015, 152 p.; «Голос Приднестровья: Эхо великой страны». Кишинев: Intellect Group, 2016 (Tipogr. «Aberton Prim»). 100 p.; „Голос Гагаузии: Гагаузская автономия глазами её жителей”. Кишинев: Intellect Group, 2015 (Tipogr. «Aberton Prim»). 102 p. 

Română
Tags: