Marcel BENCHECI

Marcel Bencheci este doctor în politologie (2016) și cercetător științific în cadrul Centrului Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice (ICJPS). Dlui este licenţiat în istorie şi drept economic, magistru în drept internaţional. Abilităţile sale profesionale constau în aprecierea factorilor de risc şi ameninţărilor expuse la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova, realizarea pronosticului evoluării dinamicii şi tendinţelor extinderii pericolelor asimetrice. Domeniile sale de interes ştiinţific se focusează asupra relaţiilor internaţionale, securităţii naţionale, securităţii internaţionale, precum şi cele ce vizează terorismul, separatismul, corupţia, securitatea europeană, societatea civilă și procesele integraționiste. În prezent, activitate sa de cercetare este realizată în cadrul proiectului instituțional „Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitate și asigurare a parcursului european”, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice (a.2014 - 2019). Tema sa individuală de cercetare în cadrul proiectului (compartimentul) pentru 2015-2019 se intitulează “Mecanisme de ajustare a legislaţiei Republicii Moldova la standardele europene: din experienţa României şi parcursul Georgie şi Ucrainei”.

Română
Tags: