Iurie CARAMAN

Iurie Caraman este cercetător științific coordonator al Centrului Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (ICJPS). Dl. Iurie Caraman e născut la 13.01.59, este absolventul Catedrei Regie și Actorie de Teatru al Institutului de stat al artelor în numele lui Gavriil Muzicescu (diplomă cu mențiune, anul 1980). Dlui este doctorandul membrului corespondent Andrei Timuș, și-a susținut teza de doctor în sociologie „Minimizarea devierilor sociale ale tineretului  prin intermediul organizării eficiente a  timpului liber” (22.00.04 - Stratificare socială, instituții și procese sociale), în termenii stabiliți,  anul 1992,  orașul Minsk, Republica Belarus. Dlui este specializat în Sociologia Culturii și se preocupă de cercetarea acestui segment social atât de necesar comunității. Este autorul a peste 50 de lucrări științifice,  a participat cu comunicări  științifice la peste 20 de conferințe științifice (Academia de muzică, Teatru și Arte Plastice, ULIM, USM, USAM, Institutul Muncii, INCEM). Este participant activ în realizarea   mai multor proiecte științifice  instituționale, printre care: „Dezvoltarea umană în condiţiile transformării societăţii: aspecte sociale” (anii 2007-2011, cu compartimentul „Factorii sociali şi mecanismul sporirii rolului culturii în contextul transformărilor societăţii” ); “Evoluția stratificării sociale în condițiile transformării societății și perspectivei de integrare europeană a Republicii Moldova” (anii 2011-2014 cu compartimentul - Transformarea spațiului sociocultural și influența lui asupra stratificării  societății contemporane); “Situația social-politică din Republica Moldova și tendințele posibile ale evoluției” – lunile iunie-iulie, 2015; “Sistemul politic din Republica Moldova: funcționalitate și oportunități de modernizare” – lunile octombrie - noiembrie 2015. 

Română
Tags: