Ion RUSANDU

Ion Rusandu este născut la 8 august, este doctor în filosofie, conferenţiar cercetător. Originar din s. Găvănoasa, r-nul Vulcăneşti, este absolvent al Facultăţii de Filosofie a Universităţii „M. Lomonosov” din Moscova, iar marea majoritate a activităţii de muncă a desfăşurat-o la Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care de asemenea a suferit câteva schimbări în denumire şi remanieri în format. Domnul Ion Rusandu a parcurs aproape toate treptele ierarhice din cadrul acestui Institut, începând cu laborant superior şi finalizând cu director. Activitatea de cercetare ştiinţifică şi de administrare a fost cumulată în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei cu preşedinţia Comitetului Sindical (1984–1989, 2005–2006). O perioadă de circa un deceniu şi jumătate doctorul Ion Rusandu a muncit în alte structuri şi instituţii decât cele din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, deţinând funcţiile de consultant principal la Cancelaria de Stat (1992–1993), prorector al Universităţii de Studii Umanistice din Moldova (1995–2001), şef secţie în Consiliul de Evaluare şi Acreditare la Universitatea de Studii Umanistice din Moldova (2001–2002), rector al Universităţii Real Umaniste din Moldova (2003–2004), prorector al Institutului de Studii Aplicative Integrate (2004–2005) ş.a. Revenirea la Academia de Ştiinţe a Moldovei a fost de bun augur, mai ales din punct de vedere ştiinţific. A fost conducător al proiectului internațional de cercetare 08.820.08.03 BF “Tehnologii avansate în structura dezvoltării durabile a sistemelor inovaționale din Republica Belarus și Republica Moldova: problema concordanței valorilor noosferice” (2008-2009) și al proiectului de internațional cercetare 10.820.08.20BF “Orientării noosferice în strategia dezvoltării durabile a Republicii Belarus și Republicii Moldova” (2010-2011). Conferenţiarul Ion Rusandu este autor a peste o sută de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice. Interesele ştiinţifice ale conferenţiarului Ion Rusandu sunt canalizate pe problemele dezvoltării durabile inovaţionale, sistemele şi regimurile politice, sistemele de partide şi elitele politice. Pentru a caracteriza mai profund procesele social-politice în Republica Moldova a lansat în circuitul științelor politice noi termini precum “societatea apretă”, “crowdsourcing-ul civic”, “pacea hibrid” și altele.  Actualmente, deţine funcţia de cercetător ştiinţific coordonator în Centrul de Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, iar la Academia de Studii Economice din Moldova predă cursul de Filosofie şi Istorie a Filosofiei. Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei a fost desemnat în calitate de laureat al Academiilor de Ştiinţe din Ucraina, Belarus şi Moldova (2009), iar în 2010 i-a fost conferit titlul „Om emerit”. 

Română
Tags: