SOCIOLOGIE

Centrul SOCIOLOGIE și PSIHOLOGIE SOCIALĂ

Seminar Științific de Profil pentru examinarea tezei de doctor în sociologie a dlui Horozov Serghei

La data de 02 iulie 2015 la ora 15.00, în sala 408, bd Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 1, a avut loc ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea: 541.02 -  Structura socială, instituții și procese sociale din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice al AȘM privind examinarea și susținerea tezei de doctor în sociologie a dlui Horozov Serghei cu tema: Rolul organizațiilor neguvernamentale în realizarea politicii sociale a Republicii Moldova, conducător științific - Blajco Vladimir, doctor habilitat în sociologie, cercetător științific principal.

Participare la Conferința științifică internațională «Стратегии формирования е-экономики и е-общества в Центральной и Восточной Европе. Состояние и перспективы развития»

În perioada 25-27 mai 2015, cercetătorii Centrului de Sociologie și Psihologie Socială au participat la lucrările Conferinței științifice internaționale «Стратегии формирования е-экономики  и е-общества в Центральной и Восточной Европе. Состояние и перспективы развития», care a avut loc în or. Lublin, Polonia.

Revista Law and Politology / Право и политология

The International Scientific Journal “Law and Politology” is a periodical-scientific edition of the following academic partners:

- INSTITUTE OF LEGAL, POLITICAL AND SOCIOLOGICAL RESEARCH (REPUBLIC OF MOLDOVA)

- INSTITUTE ON HUMAN RIGHTS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF AZERBAIJAN

- GELATI ACADEMY OF SCIENCES (GEORGIA)

 

The Journal is registered on Аugust 16th, 2007. Reg. #2320.

 

Pagini