SOCIOLOGIE

Centrul SOCIOLOGIE și PSIHOLOGIE SOCIALĂ

Dispoziția directorului ICJPS nr. 56/71 din 19.03.2020 și Ordinul MECC nr. 320 din 16.03.2020

Luând ca bază Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 320 din 16.03.2020 cu privire la activitatea organizațiilor de drept public în domeniile cercetării și inovării, Hotărârea Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei, nr. 18 din 11.03.2020 cu privire la îndeplinirea Hotărârii Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 6 din 10.03.2020 și Dispoziția nr.

Dispoziția directorului ICJPS nr. 56/67 din 12.03.2020

Luând act de Hotărârea nr. 6 din 10 martie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19. DISPUN:

1. În perioada 10-22 martie 2020, inclusiv, activitățile ce țin de funcționalitatea Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, precum și a  subdiviziunilor sale, maximal posibil să fie realizate de la distanță.

Pagini