CERCETĂRI JURIDICE

Centrul CERCETĂRI JURIDICE

Susținerea tezei de doctor în drept a dnei Maria Grâu-Panțureac

Joi, 16 ianuarie 2020 ora 13.00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în drept a pretendentei GRÂU-PANȚUREAC Maria, conducător științific: SMOCHINĂ Andrei, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în ședința Consiliului ştiinţific specializat  D 552.01-127 al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, cu titlul tezei „Răspunderea pentru încălcarea normelor de drept electoral”, la specialitatea 552.01- Drept Constituțional.

Conferință științifico-practică națională „Reafirmarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și problemele de protecție a lor în condițiile actuale ale Republicii Moldova”

Marți, 10 decembrie 2019, cu începere de la ora 0930, în sediul central al Academiei de Științe a Moldovei, Sala Mică, etajul II, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.1, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Asociația „Promo-Lex” și Biblioteca Publică de Drept (filială a Bibliotecii Municipale ”B.P.

Dl. conferențiar universitar, doctor în drept Mihai Tașcă la 60 de ani

Pe 10 noiembrie 2019 marcăm aniversarea a 60-a din ziua nașterii dlui Mihai Tașcă, conferențiar universitar, doctor în drept, cercetător științific coordonator în cadrul Centrului Cercetări Juridice al ICJPS.

Direcția Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, din numele întregului colectiv, urează cu ocazia acestui frumos jubileu domnului doctor în drept, conferențiar universitar Mihai Tașcă, succese deosebite în muncă, multă sănătate, bucurie, fericire, prosperitate, viață lungă și la mulți ani!

Pagini