Ședinţa lărgită nr. 7 / 2017 din 21.12.2017 a Consiliului Științific al ICJP al AȘM de dare de seamă asupra activității științifice și inovaționale pentru anul 2017 (Reportaj foto: Eugenia Tofan)