„Republica Moldova în contextul implementării acordului de asociere”, conferință științifico-practică, la AȘM

La Academia de Științe a Moldovei a avut loc Conferința științifico-practică națională „Republica Moldova în contextul implementării acordului de asociere”. Evenimentul s-a desfășurat la 27  iunie 2019 și a fost organizat de Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice (ICJPS) în colaborare cu Institutul de Istorie și Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hașdeu”. La eveniment a participat conducătorul Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, m.c. Victor Moraru, secretarul de stat al MECC, dr. Elena Belei, precum și cercetători din cadrul instituțiilor organizatoare, experți în domeniu, persoane interesate.

În deschiderea reuniunii, directorul ICJPS, dr.hab., prof. Victor Juc, a salutat participanții în numele organizatorilor, precizând că manifestarea științifico-practică respectivă este una de lucru, organizată în conformitate cu un plan de acțiuni al MECC. Cu referire la evenimentul propriu-zis, directorul Juc a menționat că au trecut 5 ani de la semnarea Acordului de Asociere dintre RM și UE, acest pas fiind unul foarte important pentru RM, dat fiind că integrarea europeană se asociază cu modernizarea social-politică, juridică, de altă natură a RM și, în egală măsură, reprezintă în opinia sa o componentă a interesului național. „Actualmente, este timpul să vedem ce rezultate au fost atinse timp de 5 ani, în sens de progres, ce mai este de făcut, ce nu s-a realizat, să abordăm într-o manieră științifică, într-o manieră calmă acele evoluții de 5 ani ale relațiilor dintre RM și UE”, a punctat expertul în politologie.

Cu un cuvânt de salut către participanți s-a adresat secretarul de stat al MECC, dr. Elena Belei. Demnitarul a salutat organizarea unor astfel de evenimente științifico-practice dedicate unor subiecte extrem de vulnerabile în condițiile realităților moldovenești, caracterizând evenimentul respectiv drept un act de curaj. Oficialul a relevat și elocvența faptului că cercetătorii, oamenii de cultură, oamenii de artă au marea prerogativă și marele avantaj de a fi liberi în gândire, exprimare și în fapte, cea mai elocventă dovadă fiind chiar acest eveniment. „Sunt deosebit de bucuroasă să constat că cercetarea intențiilor în contextul asocierii în UE, educația și cultura sunt locomotive și dacă pe restul filierelor trebuie să-i lăsăm pe colegii noștri responsabili să se ocupe, aici chiar avem cu ce ne mândri. Suntem promotorii foii naționale de parcurs pentru integrarea spațiului european de cercetare, suntem susținătorii aderării la următorul program Cadru de cercetare Horizont Europa”, a remarcat secretarul de stat, specificând că iar fi plăcut să spună și despre succese ascendente la Orizont 2020, dar cifrele nu se lasă cuprinse de emoții. Dr. Elena Belei a felicitat cu aceasta ocazie pe toți cei care au pus umărul la timpuri mai grele sau mai ușoare, la atingerea acestor performanțe. Mai mult, oficialul și-a exprimat ferma convingere că o să avem succese, că nu vom plăti doar cotizații de participare la programele cadru. „Vom aduce și bani în țară și vom promova succesele, rezultatele cercetărilor noastre pe plan european și, de ce nu, mondial. Una din direcțiile de activitate pe care le susținem cu toată diligența și cu această ocazie mulțumim și susținătorilor din rândurile cercetătorilor, sunt exercițiile de descoperire antreprenorială, cele pe care le facem pentru a identifica necesitățile reale unde prioritățile de cercetare trebuie să fie finanțate, inclusiv o finanțare europeană”, a mai spus secretarul de stat Elena Belei, fiind curioasă să vadă și concluziile conferinței și cum vor ține cont de aceste concluzii cei care au nevoie de sfaturile cercetătorilor înțelepți și liberi.

Un mesaj de salut a transmis, din partea conducerii AȘM, m.c. Victor Moraru, conducătorul Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, care a ținut să remarce faptul că găzduirea acestei conferințe la AȘM mărturisește că institutele au demonstrat în mod elocvent că nu s-au distanțat de Alma Mater – AȘM, conferința respectivă fortificând astfel spiritul colaborării comunității științifice și unirii eforturilor. În contextul frământării actuale a societății, m.c. Moraru consideră că este momentul și pentru comunitatea științifică, pentru a-și preciza poziția civică, pentru a insista atitudinea față de evenimentele legate de noile circumstanțe, acelor circumstanțe în cadrul cărora se impune ca un imperativ revigorarea eforturilor științifice, alinierea tot mai hotărâtă la cerințele societății bântuite de incertitudinea, confuzii, incapacitatea de a conștientiza sensul schimbărilor. „Degringolada regimului care s-a produs, ieșirea din zona satului capturat marcat de univers fantasmagoric, de cinismul multor acțiuni politice trebuie să comporte anularea fricii, descătușarea societății și, în definitiv, descătușarea științei, mai ales, în domeniul nostru, care are în centrul atenției omul și are menirea să-i ajute în determinarea reperelor adevăratei dezvoltări. Acordul de Asociere, cu multiplele lui sarcini și probleme, este tocmai acel reper care ne ghida dezvoltarea și modernizarea societății”, a reliefat m.c. Victor Moraru, subliniind că examinarea atentă a modului de implementare a Acordului, evidențierea rezultatelor obținute, dar mai ales, a vulnerabilităților semnalate, probleme care se află în vizorul prezentei conferinței, constituie una din acele activități care atestă participarea comunității științifice la elucidarea problemelor majore ale societății.

„Suntem cu toții conștienți cât de important a fost semnarea acestui Acord cu UE. Nu trebuie să fii neapărat jurist sau istoric ca să înțelegi care au fost promisiunile, care au fost beneficiile. Le-am simțit cu toții, am reușit să călătorim liber, am primit ajutoare financiare și promisiunea de un făgaș al normalității, promisiunea de a deveni europeni cu acte în regulă”, a menționat în cuvântul său de salut dr. hab., Nina Corcinschi, director al IFR „Bogdan Petriceicu-Hașdeu”. Totodată, cercetătoarea a menționat și faptul că ținând cont de anumite angajamente pe care RM le-a avut de respectat, într-un stat care se confruntă cu o mare sărăcie, cu o corupție ajunsă la paroxism, cu o migrație masivă, are foarte puține șanse de colaborare cu tot ce înseamnă UE.

Cu un mesaj din partea Institutului de Istorie a fost prezent dr. hab. Nicolae Enciu, vicedirector al Institutului. Istoricul a amintit că la 2 iulie curent, se împlinesc 5 ani din ziua în care Parlamentul RM a ratificat Acordul de Asociere dintre RM și UE, document care în prezent statuează și reglementează relațiile dintre RM și UE din diverse domenii. „Un document de o importanță deosebită, așa a fost apreciat la timpul respectiv, cu 5 ani în urmă, de către majoritatea parlamentară care a votat acest document, considerând și apreciind pe buna dreptate că documentul este în consens cu interesul național al RM. Scurta perioadă de timp care s-a scurs de atunci a demonstrat că RM a făcut pași importanți, a reușit să facă pași pe calea racordării la principiile și valorile democrațiile liberale, la normele statului de drept, existând totodată și numeroase carențe”, a afirmat dr.hab. Nicolae Enciu. Vicedirectorul Institutului de Istorie a dorit succes actualei conferințe, exprimând speranța că se va reuși și formularea de propuneri practice care să contribuie la apropierea și integrarea preventivă a RM în spațiul european.        

Conferința științifico-practică și-a continuat lucrările cu sesiunea de rapoarte și comunicări. Startul sesiunii a fost dat de doctorul habilitat în științe politice, profesor universitar, Victor Juc, ca a vorbit despre obiectivele Acordului de Asociere. „Dacă să aruncăm o privire generală asupra obiectivelor Acordului de Asociere, constatăm că RM nici pe departe nu și-a îndeplinit ceea ce și-a propus. Dacă analizăm RM prin prisma criteriilor de preaderare de la Copenhaga și Madrid, constatăm că dintre cele 4 obiective, criterii majore, poate să respecte acum drepturile grupurilor etnice, cât despre altele, funcționalitatea instituțiilor economiei de piață funcțională, bună guvernare, respectarea drepturilor omului, desigur că sunt diferite derapaje de diferit nivel și prin urmare, RM actualmente se află din nou pentru a câta oară la un început. Au fost așteptări mari și cred eu că este o șansă la moment pentru ca așteptările oamenilor să nu fie din nou trecute pe planul doi”, a concluzionat expertul în politologie, dr.hab, prof. Victor Juc.         

Expertul de la Institutul de Politici și Reforme Europene (IPRE), Mihai Mogîldea a prezentat rezultatele analizelor IPRE desfășurate pe dimensiunea Acordului de Asociere și a rezultatelor obținute de către RM în relația cu UE. Mai mult, expertul a adus pentru participanți trei exemplare ale raportul alternativ nr. 4 care a fost redactat de către IRPE în anul 2018, document ce a putut fie eventual consultat de persoanele interesate.

În cadrul conferinței au prezentat comunicări și dr. cercetător științific coordonator, Veaceslav Ungureanu, dr. conf. univ. Maria Diacon, dr. conf. cercet. Svetlana Ciumac din cadrul ICJPS, dr.hab. prof. univ. Andrei Țurcanu de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hașdeu” ș.a.

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM