Activitatea managerială și economico-financiară a AȘM - dr. hab. Aurelia Hanganu, secretar științific general al AȘM (2016-03-12)

Dr. hab. Aurelia Hanganu: „Academia de Științe a Moldovei, cel mai înalt for al științei din republică, în conformitate cu legislația în vigoare, realizează politica de stat și desfășoară activități conceptuale în sfera științei și inovării.

De menționat că sistemul de cercetare-dezvoltare-inovare al Republicii Moldova se află într-o situație dificilă, iar anul 2015 pentru Academia de Științe și instituțiile cu activitate de cercetare-inovare a constituit un an de căutări, frământări, de propuneri a soluțiilor și de identificare a consensului având ca scop major prezervarea capacităților umane și a potențialului de cercetare național. Aceste subiecte au fost discutate în cadrul întrunirilor de diferit nivel al oamenilor de știință, pe întreg parcursul anului 2015, inclusiv cu grupul de experți venit în Republica Moldova pentru un exercițiu de evaluare a sistemului actual.

Societatea, inclusiv experții, recunosc atuurile și punctele forte pe care le-a produs in timp Academia de Științe a Moldovei.”

 

https://www.youtube.com/watch?v=tn4CrGzR0RE

Media: 
Etichete: