Fenomenul solidarității sociale în Republica Moldova și Ucraina, abordat în cadrul unei conferințe științifice internaționale

La Academia de Științe a Moldovei a avut loc, la 7 mai 2019, Conferința științifico-practică internațională „Fenomenul solidarității sociale în Republica Moldova și Ucraina: abordare sociologică”. Evenimentul a fost organizat de Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Centrul sociologie și psihologie socială, în colaborare cu Asociația sociologilor și demografilor din Republica Moldova. La lucrările forului științific internațional au participat consilierul prezidențial pe probleme din domeniul educației, culturii și cercetării, dr. Corneliu Popovici, reprezentanți ai Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova, cercetători științifici din Republica Moldova, România și Ucraina.

Lucrările conferinței au fost inaugurate de directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar. În numele organizatorilor, directorul a salutat prezența oficialilor, inclusiv, a oaspeților, delegațiilor de cercetătorii științifici de la Universitatea Pedagogică Națională din Ucraina „K. Ușinskii”, condusă de dr. profesor Elena Liseenko, a Centrului de Economia Industriei și Serviciilor, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, parteneri credibili ai ICJPS, cu o bună colaborare deja mai mulți ani.

În contextul evenimentului, prof. Victor Juc a subliniat oportunitatea de a discuta și analiza, din punct de vedere științific, problemele ce țin de solidaritatea în societățile noastre, problemă foarte importantă, și asta pentru că atât societatea din RM, cât și cea din Ucraina se dovedesc a fi profund fisurate, doar că RM are o partajare pe criterii social-economice, politice și geopolitice. În acest sens, directorul Juc a exprimat convingerea că rapoartele pe care le vor prezenta cercetătorii din RM și din Ucraina vor înlesni identificarea acelor factori care contribuie la desolidarizarea socială, dar și a factorilor care sunt în măsură să asigure coeziunea socială, dat fiind că într-o societate profund fisurată este foarte dificil de a identifica anumiți factori mobilizatori pentru a concentra energiile sociale în contextul necesităților de modernizare politico-juridică și social-economică.         

Prezent cu un cuvânt de salut, dr. Corneliu Popovici, consilier prezidențial în domeniul educației, culturii și cercetării, le-a dorit participanților discuții constructive, concluzii, dezbateri și, de ce nu, formularea unor soluții la acest subiect destul de important pentru Republica Moldova. „La etapa actuală putem menționa că o problemă-cheie pentru țara noastră este această coeziune, solidaritate socială determinată de un șir de factori-cheie din țara noastră sau aceasta, la rândul ei, determină acești factori destul de gravi, cum ar fi: exodul populației, atomizarea societății, segmentarea societății moldovenești etc. Mai mult ca atât, noi, în ultimii 30 de ani, putem observa practic distrugerea acelor paradigme existențiale ale societății moldovenești care ne-au permis să existăm sute de ani și, în primul rând, mă refer la acea coeziune, paradigmă, care ne caracterizează satul moldovenesc și care a trecut inclusiv și în orașele noastre”, a punctat consilierul, evidențiind și o serie de alte probleme, factori și cauze care determină acest fenomen, unul din factorii-cheie fiind în opinia sa, totuși, educația. Dr. Corneliu Popovici a exprimat aprecieri organizatorilor pentru desfășurarea acestei conferințe internaționale la Chișinău, eveniment care demonstrează încă odată cât de importante pentru RM sunt instituțiile de cercetare și existența forurilor științifice, cum ar fi Academia de Științe a Moldovei. „Eu cred că, conferința de astăzi va demonstra încă odată unor demnitari de stat că RM are nevoie de AȘM, iar AȘM are nevoie de institute de cercetare, ca pârghii reale de a putea soluționa unele probleme”, a conchis consilierul, dorind tuturor bună desfășurare a lucrărilor conferinței și informație științifică pe potriva așteptărilor.

În numele delegației din Odessa, Ucraina, participanții au fost salutați de dr. profesor Elena Liseenko, care a exprimat plăcerea și bucuria de a fi iarăși împreună cu colegii din Republica Moldova, la această conferință internațională, care a devenit deja o frumoasă tradiție științifică. Cercetătorul ucrainean a ținut să mulțumească organizatorilor pentru acest bun prilej de a dezbate în cadrul unei conferințe științifice internaționale probleme de actualitate, abordate din punct de vedere științific, exprimând doleanța ca această frumoasă colaborare să ia contururi și mai prolifice, se să dezvolte și mai mult și institutele de cercetare să participe în comun la cât mai multe proiecte științifice.

Dr. prof. Cristian Sima, Centrul de Economia Industriei și Serviciilor (CEIS), Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română a transmis, la rândul său, mulțumiri pentru invitația de a participa la acest for internațional, salutând în mod special, colegii din Ucraina, reiterând ideea de colaborare a antevorbitoarei. Instituțiile științifice au deja o colaborare, dar prof. Sima și-ar dori să dezvolte o colaborare împreună cu colegii din Ucraina pentru a accesa și participa împreună la proiectele, pe care le vor iniția, sperând în stabilirea unor legături frumoase de durată între instituțiile respective. După cuvântul de salut, profesorul român a făcut o scurtă prezentare a institutului pe care îl reprezintă pentru a se cunoaște mai bine.

Raportul în plen „Coeziunea socială în Republica Moldova din perspectiva apartenenței, încrederii și solidarității sociale” a fost prezentat de Petru Negură, doctor în sociologie, conferențiar universitar-interimar, Centrul Sociologie și Psihologie Socială, ICJPS. Sondajul a fost elaborat în comun cu Victor Mocanu, doctor în sociologie, conferențiar cercetător, directorul Centrului Sociologie și Psihologie Socială și Mihail Potoroacă, cercetător științific stagiar în cadrul aceluiași Centru. Raportorul a prezentat cercetarea despre coeziunea socială în Republica Moldova din perspectiva a trei parametri - solidarității, apartenenței și încrederii. În funcție de acești trei parametri, cercetătorii au descoperit, așa cum s-ar fi așteptat, percepția oamenilor față de cât de unită este societatea noastră, nivelul fiind destul de scăzut. Potrivit datelor sondajului ASDM din noiembrie 2018, coroborate cu rezultatele cercetării făcute de Centrul Sociologiei și Psihologiei Socială în 2016 și sondajul BOP (IPP, 2019) se pot spune următoarele: respondenții împărtășesc percepția unei societăți dezbinate; motivele pentru care societatea nu este unită sunt nivelul de bunăstare, mentalitate și calitatea guvernanței; gradul de aparență a responsabilităților la țara lor este destul de ridicat (+72% IOPD); la fel și sentimentul de mândrie cu cultura din R. Moldova este mai degrabă ridicat (56% IOPD); nivelul de încredere față de majoritatea cetățenilor RM este scăzut (doar 22% consideră că se poate avea încredere); acest indice rezonează cu datele BOP privind încrederea cetățenilor RM în instituții.

Cu referire la recomandările elaborate, autorii studiului consideră că statul și organizațiile societății civile ar trebui să se implice în fortificarea coeziunii și conștiinței de coeziune socială în societatea moldoveană prin formarea unui cadru de identificare civică, de natură să apropie diferite segmente de cetățeni, dincolo de diferențele etnice, sociale, de gen și vârstă. Mai mult ca atât cercetătorii cred că ar fi oportună elaborarea unui proiect de țară, elaborarea unui cadru de trai comun, la care ar subscrie și ar contribui majoritatea cetățenilor, ar putea. de asemenea. contribui o bază pentru formarea și consolidarea coeziunii sociale. Și asta pentru că, potrivit respondenților, pentru o coeziune socială mai puternică ar trebui să se ridice nivelul de bunăstare, să se ridice gradul de încredere în guvernare și să sporească nivelul de cultură și activismul civic.

Evenimentul și-a continuat lucrările în cadrul sesiunii de comunicări științifice, unde au conferențiat cercetători din cele trei instituții științifice: dr. profesor Elena Liseenko la Universitatea Pedagogică Națională din Ucraina „K. Ușinskii” a prezentat „Проблема солидарности в отношении населения Одесской области к языковому аспекту в реформе образования Украины (по материалам эмпирических исследований”; Nicoleta Moron, asistent universitar, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; România -  Solidaritatea socială în spațiul interetnic și interconfesional actual; Cristian Sima, doctor, CS II, Centrul de Economia Industriei și Serviciilor (CEIS), Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română; Influențe ale colectării selective a deșeurilor urbane asupra mediului înconjurător și sănătății umane; Camelia Nicoleta Medeleanu, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România; Semnificația muncii și a angajatului de-a lungul timpului; Svetlana Ciumac, doctor în economie, Centrul Cercetări Politice și Relații Internaționale, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice; Relațiile internaționale ale Republicii Moldova în contextul noilor evoluții geopolitice; Ion Mocanu, doctor în sociologie, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice; Analiza sociologică a fenomenului „solidaritate socială”; Luminița-Izabell Georgescu, CS, Centrul de Economia Industriei și Serviciilor (CEIS), Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română; Legislația privind recuperarea și reciclarea deșeurilor municipale și performanțele firmelor de salubrizare: riscuri pentru sănătatea; Ludmila Malcoci, doctor habilitat în sociologie, Centrul Sociologie și Psihologie Socială, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice; Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități; Andrei Dumbrăveanu, doctor în sociologie, Centrul Sociologie și Psihologie Socială, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice; Perceperea noțiunilor de solidaritate și unitate socială în straturile sociale de jos și de mijloc s.a.

Cu intervenții și întrebări au fost prezenți dr.hab., prof. Valeriu Cușnir, dr.hab. Ludmila Malcoci, dr.ahb. Pantelimon Varzari, dr. Natalia Albu ș.a.

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM