Participare la evenimentul „Ziua de Informare privind Programul NATO pentru Știință, Pace și Securitate”

La 22 noiembrie 2018, dr. Natalia ALBU, director al Centrului Cercetări Strategice al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice a participat la evenimentul „Ziua de Informare privind Programul NATO pentru Știință, Pace și Securitate (SPS)”, care a avut loc la Varșovia (Polonia) și a fost organizat de Programul NATO SPS în cooperare cu Reprezentanța Permanentă a Poloniei la NATO, Ministerul Științei și Învățământului Superior al Poloniei, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Apărării al Poloniei. Scopul evenimentului a fost de a spori gradul de conștientizare a programului SPS în rândul comunității științifice și de a explora oportunitățile pentru noi inițiative SPS.

În cadrul primei sesiuni a fost prezentat specificul procesului de aplicare și condițiile necesare privind selectarea în cadrul Programului SPS, de asemenea co-directorii unor proiecte finanțate de Programul SPS au împărtășit experiența lor de implementare a acestuia.

A doua sesiune a avut un caracter mai interactiv, unde participanții au avut oportunități de a identifica posibili parteneri în aplicarea proiectelor tematice din cadrul Programului SPS al NATO, și a fost divizată în trei grupuri de lucru: (1) Noi provocări de securitate: Cyber & CBRN; (2) Agenda Femeile, Pacea și Securitatea. (3) Noile tehnologii și securitatea. În cadrul celui de-al doilea grup, doamna Albu Natalia a prezentat experiența sa de cercetător din cadrul Programului SPS Planul național al Republicii Moldova privind implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU (G5221) și a stabilit contacte utile privind inițierea unor idei de proiect în cadrul Programului SPS.

Media: