Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a decernat premiile „Cristalul Calității” în domeniul cercetării experților și câștigătorilor Concursului National „Teza de doctorat de excelență a anului 2018”, ediția 9

Pe data de 21 mai 2019, la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) s-a desfășurat ceremonia de decernare a premiilor „Cristalul Calității” în domeniul cercetării. 

În cadrul evenimentului, în semn de recunoștință și apreciere, printre cele opt premii „Cristalul Calității” decernate experților din cadrul Comisiilor de experți în domeniul atestării ale ANACEC, care s-au remarcat prin corectitudine, responsabilitate și profesionalism, a fost premiat și dl. prof. cerc., dr. hab. în drept Victor BALMUȘ, cercetător principal în cadrul Centrului de Cercetări Juridice al ICJPS.

Premiile „Cristalul Calității”, precum și diplome de laureat, au fost înmânate și celor 12 câștigători ai Concursului National „Teza de doctorat de excelență a anului 2018”, care a ajuns la cea de-a 9 ediție.

Comitetul de concurs, format din reprezentanți ai tuturor domeniilor majore ale știinţei, după evaluări și dezbateri, a desemnat pe dl. dr. hab. în polit., conf. univ. Serghei SPRINCEAN, secretar științific al ICJPS, drept laureat al Concursului National „Teza de doctorat de excelență a anului 2018” în domeniul științelor socioumane pentru teza de doctor habilitat de excelență „Dimensiuni bioetice ale securității umane: abordare politologică”. Pe parcursul desfășurării competiţiei respective Comitetul de concurs a urmărit stimularea obţineri rezultatelor știinţifice recunoscute la nivel internaţional, susţinerea și dezvoltarea creativităţii știinţifice a cercetătorilor, promovarea tezelor de doctorat actuale, inovative și utile pentru societate.

În conformitate cu Regulamentul de desfășurare a competiției au fost desemnate 3 teze de doctor habilitat de excelenţă și 9 teze de doctorat de excelenţă (ultimele de gradul I, II și III) în trei domenii: știinţe ale naturii și vieţii; știinţe reale și tehnice; știinţe socioumane. Conducătorilor și consultanţilor ştiinţifici ai tezelor laureaţilor le-au fost decernate diplome de merit.

Vom aminti că dlui dr. hab. în polit., conf. univ. Serghei SPRINCEAN, secretar științific al ICJPS, la finele anului 2018 i s-a conferit Premiul Academiei de Științe a Moldovei în domeniul drept și științe politice „Constantin Stere” pentru ciclul de lucrări „Studiul politologic al securității umane și bioeticii”.