Dl. m.c. Victor Moraru a fost ales conducător al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM

La Academia de Științe a Moldovei a avut loc, la 6 iunie 2019, Adunarea generală a Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte. Secția include 35 de persoane, prezenți au fost 26 membri, ceea ce constituie peste 2/3 din personalul scriptic al membrilor Adunării generale.   

Adunarea generală a propus ca ședința să fie condusă de un membru titular al Academiei. Prin vot unanim, președinte al Adunării generale a secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a fost desemnat acad. Alexandru Roșca. Președintele adunării generale a anunțat agenda de lucru ce include trei chestiuni:

Cu privire la alegerea conducătorului Secției,  raportor acad. Ion Tighineanu, președinte al AȘM;

Cu privire la delegarea unui membru al secției în comisia pentru conferirea distincțiilor AȘM, raportor acad. Alexandru Roșca;

Cu privire la rapoartele de activitate ale academicienilor şi membrilor corespondenţi ai Secţiei pentru anul 2018, raportori membrii titulari și membrii corespondenți din cadrul Secției.

În conformitate cu art. 49 din statutul AȘM, redacție nouă, aprobat prin hotărârea Adunării Generale a AȘM 1-2 din 24 ianuarie 2019, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a propus pentru funcția de conducător al Secției de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, candidatura m.c. Victor Moraru, prezentând și date succinte din CV-ul candidatului, ce au inclus activități, responsabilități, funcții și aprecieri.

În cadrul sesiunii de dezbateri, pe marginea candidaturii dlui m.c. Victor Moraru s-au pronunțat mai mulți membri ai Secției. Acad. Gheorghe Rusnac a reliefat că îl cunoaște de mulți ani pe dl Victor Moraru, îi cunoaște activitatea, calitățile și consideră că, candidatura m.c. Victor Moraru este una potrivită și merită a fi susținută de membrii Adunării generale a secției. Candidatura m.c. Victor Moraru a fost susținută și de acad. Mihai Cimpoi, care, după cum s-a exprimat, îl cunoaște și mai demult, are un parcurs impresionant atât în cariera didactică și științifică, cât și managerială, astfel încât crede că va fi un conducător pe măsura. La recomandările academicienilor s-au raliat și m.c. Alexandru Stratan, membru al Secției, director al Institutului Național de Cercetări Economice și dr. hab., prof. Victor Juc, membru al secției, director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice. Acad. Valeriu Pasat s-a referit la perspectivele alegerii conducătorului-adjunct al Secției.

După sesiunea de dezbateri, s-a decis includerea candidaturii m.c. Victor Moraru în buletinul de vot. Comisia de numărare a voturilor a fost constituită în număr de 3 persoane - acad. Gheorghe Rusnac, m.c. Mariana Șlapac (președinte), dr. Natalia Procop (secretar).

Rezultatele votului secret:   
Buletine distribuite – 26       
Buletine extrase din urna de vot – 26          
Voturi pro – 25         
Voturi contra – 1       
Buletine nevalabile -0

Astfel, conducător al Secției de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a fost ales m.c. Victor Moraru.

„Vreau să vă spun că am avut în viața mea multe examene și de fiecare dată, dacă parcurg aceste etape pe care le-am avut, au fost în creștere, dar o dată cu aceasta creștea și responsabilitatea. Una e să ai responsabilitate în calitate de lector, cercetător, șef de catedră, director de institut, acum, în rezultatul alegerii, sigur că volumul responsabilităților va crește și mai mult. Domeniul nostru este unul foarte important și complicat. În viață avem foarte multe lucruri neclare, deocamdată, dar sarcina științei noastre este să contribuie la rezolvarea problemelor care stau în fața societății. M-am convins că activitatea noastră cotidiană este de a rezolva probleme și începând din acest moment îmi voi pune umărul la soluționarea acestor probleme și cu mai multă responsabilitate, și cu mai multă energie. Vreau să spun că apreciez foarte mult ceea ce s-a spus astăzi, sunt cuvinte de încurajare și mă bucur că sunt apreciat”, a menționat la rândul său, m.c. Victor Moraru. De asemenea, noul conducător ales al Secției a ținut să specifice că Domnia Sa permanent a avut un foarte mare respect, foarte mare apreciere și admirație pentru cei care constituie elita, valoarea intelectuală și spirituală a societății noastre, în primul rând membrii secției, exprimând certitudinea că nu va precupeți energia pentru a-și pune umărul la fortificarea Academiei pentru a limpezi acele neclarități care există. „Dar printr-un efort comun în care sper, vom reuși și vom merge mai departe, cucerind noi trepte ale progresului nostru civilizațional, științific, social. Vă mulțumesc foarte mult pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o, am să-mi fac datoria la nivelul rigorilor actuale”, a spus la final conducătorul Secției, m.c. Victor Moraru.

Cu referire la cea de-a doua chestiune de pe ordinea de zi privind delegarea unui membru al secției în comisia pentru conferirea distincțiilor AȘM, membrii Adunării generale a Secției l-au ales unanim pe m.c. Alexandru Stratan.

În cadrul Adunării generale a Secției au fost aprobate rapoartele de activitate ale academicienilor şi membrilor corespondenţi ai Secţiei pentru anul 2018.

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM