Activitatea dlui dr. conf. univ. Tudor Osoianu, înalt apreciată la Universitatea de Stat de Sud-Vest din or. Kursk, Federația Rusă

Catedra procesual-penală și de criminalistică a Universității de Stat de Sud-Vest (or. Kursk, Federația Rusă), în calitate de organizator al celui de al VIII-lea Concurs Internațional Deschis în numele lui E. G. Martâncik, pentru cea mai bună lucrare a doctoranzilor, masteranzilor și studenților, intitulat „Înfăptuirea justiției penale prin prisma experienței procesual-penale, criminalistice, operative și de expertiză judiciară”, a adresat domnului dr. conf. univ. Tudor Osoianu sincere felicitări pentru profesionalismul demonstrat și pentru atitudinea creativă etalată în procesul de conducere științifică a elaborării lucrării de către doctorandul Calendari Dimitrie, premiant al acestui concurs.

Media: