Profesorului Gheorghe Costachi i-a fost conferit Ordinul de Onoare

Pe data de 11 septembrie 2020 domnului profesor universitar, doctor habilitat în drept, Gheorghe Costachi, cercetător științific principal în cadrul Centrului de Cercetări Juridice al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, i-a fost conferit de către Președintele Republicii Moldova Ordinul de Onoare în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în promovarea și consolidarea cunoștințelor științifice, pentru contribuție la pregătirea tinerilor savanți și a specialiștilor de înaltă calificare și activitate metodico-științifică prodigioasă.

Cu prilejul acestui eveniment deosebit conducerea Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, din numele întregului colectiv al Institutului, adresează domnului profesor Gheorghe Costachi sincere felicitări și îi dorește cu această ocazie multă sănătate, exprimându-și prețuirea înaltă pentru munca domniei sale în domeniul cercetării științifice.

 

 

Media: