Proiect de cercetare în cadrul concursului "Program de stat" al ANCD (2020-2023)

20.80009.1606.13 Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană (conducătorul proiectului: dr., conf. cercet. MOCANU Victor).