Seminarul științific de profil pentru examinarea tezei de doctor în drept a dlui Sulaiman Mahmoud

Vineri, 25 ianuarie 2019, ora 14.00, blocul central al AȘM, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1, în biroul 308, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitățile: 552.01. Drept constituţional, 552.02. Drept administrativ, 552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal) din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice. În şedinţă va fi examinată teza de doctor în drept a dlui MAHMOUD Sulaiman cu titlul „Angajamente şi responsabilităţi ale autorităţilor publice din România şi Republica Moldova în combaterea și prevenirea corupţiei şi protecţionismului”, la specialitatea: 552.01. - Drept constituţional. Conducător ştiinţific: POPA Victor, profesor universitar, doctor habilitat în drept.

 

Media: