Susţinerea tezei de doctor în drept a dnei Mătăşel Alina

Sâmbătă, 31 martie 2018, ora 09.00, va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în drept a pretendentei MĂTĂȘEL Alina, conducător ştiinţific: CHIRTOACĂ Natalia, doctor în drept, conferențiar universitar, în Consiliul Ştiinţific Specializat D 18.552.08-07 din cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice, cu titlul tezei: „Rolul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa în prevenirea conflictelor şi reglementarea postconflictuală”, la specialitatea: 552.08 – Drept internațional și european public.

Susținerea publică a tezei va avea loc pe adresa: mun. Chișinău, bul. Ștefan cel Mare, nr. 1, aud. 308.

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului :

·    Mătășel Alina. Evoluția sistemului internațional de securitate. În: Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale, 2012, nr. 2, p. 74-90.

·    Mătășel Alina. Istoricul constituirii și funcționării OSCE. În: Tendințe contemporane în evoluția patrimonului istoric și juridic al Republicii Moldova. Materialele Conferinței științifice internaționale anuale a doctoranzilor și tinerilor cercetători, 2012, Vol. III, Ediția a IV-a, p. 182-196.

·    Mătășel Alina, Chirtoacă Natalia. Etosul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa: fundamentele OSCE în prevenirea conflictelor și managementul crizelor postconflictuale. În: Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale, 2012, nr. 4, p. 14-24.

·    Mătășel Alina. Rolul OSCE în Europa în prevenirea conflictelor. Implicarea OSCE în Ucraina. În: Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale, 2013, nr. 1, p. 83-95.

·    Mătășel Alina. Misiunea OSCE în Skopje: avertizare timpurie, diplomație preventivă și prevenirea conflictelor. În: Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale, 2013, nr. 2, p. 68-75.

·    Mătășel Alina. Managementul crizelor postconflictuale: Experiența OSCE în Bosnia și Herțegovina. În: Revista Națională de Drept, 2013, nr. 7, p. 57-60.

·    Mătășel Alina, Chirtoacă Natalia. Sistemul OSCE de prevenire a conflictelor: mecanismele, regulile și procedurile dimensiunii umane. În: Revista Națională de Drept, 2013, nr. 8, p. 78-81.

·    Mătășel Alina. Studiu privind rolul OSCE în managementul crizelor postconflictuale: cazul Republicii Moldova. În: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei în contextul valorificării opțiunii europene: Viziuni ale tinerilor cercetători. Materialele Conferinței științifice internaționale anuale a doctoranzilor și tinerilor cercetători, 2013, Vol. I, Ediția a VII-a, p. 227-233.

·    Mătășel Alina, Chirtoacă Natalia. Spectrul instituțional de reducere a riscurilor, avertizare timpurie și acțiune preventivă în viziunea OSCE. În: Tendințe contemporane în evoluția patrimoniului istoric și juridic al Republicii Moldova. Materialele Conferinței științifice internaționale anuale a doctoranzilor și tinerilor cercetători, 2014, Vol. III, Ediția a VI-a, 2014, p. 71-80.

·    Mătășel Alina. An inntegrative account of international law: OSCE in the literature on conflict prevention. În: Probleme științifice ale modernității. Conferință Științifică Internațională, Gori, Georgia, 13 decembrie 2014, p. 24-31.

·    Mătășel Alina. Sistemul OSCE de prevenire a conflictelor și de management al crizelor postconflictuale: avantaje și oportunități. În: Abordări Europene în cercetare și inovare. Conferință internațională științifico-practică, 2014, p. 71-74.

 

Rezumatul tezei:

1. Problematica abordată: Reliefarea problematicii privind rolul pe care OSCE îl joacă în dinamicile de prevenire a conflictelor și în reglementarea postconflictuală, analizând atât dezvoltarea instituțională a OSCE prin cercetarea mecanismelor și procedurilor aplicabile în cadrul celor două dimensiuni, cât și operaționalizarea procedurală sau empirică a conceptelor, care analizează rolul Organizației în cele patru arii conflictuale, dedicate studiilor de caz.

2. Conţinutul de bază al tezei: Lucrarea fundamentează un studiu în domeniul dreptului internațional, focalizându-se asupra instrumentelor, metodelor și acțiunilor desfășurate de OSCE în ariile de prevenire a conflictelor și de reglementare postconflictuală. Analiza realizată aprofundează aspectele lacunare ale demersurilor realizate până în prezent, conturând particularitățile mecanismelor și operațiunilor OSCE în cadrul celor două dimensiuni ale conflictului abordate în lucrare.

3. Principalele rezultate obţinute:

-          au fost analizate fundamentele OSCE în prevenirea conflictelor și reglementarea postconflictuală;

-          a fost cercetat modul de operaționalizare a celor două dimensiuni ale conflictului în viziunea OSCE;

-          au fost analizate și explicate mecanismele și procedurile legate de avertizarea timpurie și prevenirea conflictelor;

-          au fost analizate măsurile și mecanismele aflate la dispoziția OSCE de reglementare postconflictuală;

-          a fost distins specificul rolul OSCE în prevenirea conflictelor în cazul Ucrainei și Macedoniei;

-          a fost reliefat rolul jucat de OSCE în reglementarea postconflictuală în cazul Republicii Moldova și în cazul Bosniei și Herțegovinei;

-          au fost formulate concluzii și recomandări în vederea îmbunătățirii lacunelor analitice și operaționale ale Organizației.

 

Media: